Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicina uz Starptautisku konferenci “Audžuģimenes loma un iespējas audžubērna dzīves kvalitātes uzlabošanā”

   

2014. gada 28.novembrī Tallink Hotel Elizabete Elizabetes ielā 24, Rīgā notiks Starptautiska konference “Audžuģimenes loma un iespējas audžubērna dzīves kvalitātes uzlabošanā”.

 Konferences pamatā ir doma, ka katra bērna dabiskā vajadzība ir augt ģimenē. Latvijā pašlaik ir aptuveni 590 audžuģimenes, kuras ir gatavas sniegt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Savā ikdienas praksē audžuģimenes bieži sastopas ar bērna emocionālām un uzvedības grūtībām, kas saistītas ar pārciestas vardarbības sekām bioloģiskajās ģimenēs. Dažkārt šo grūtību pārvarēšana ir liels izaicinājums audžuģimenei. Lai pilnvērtīgi spētu nodrošināt bērnam drošu ģimenes vidi, audžuģimenēm ir nepieciešama gan jaunu zināšanu apguve, gan speciālistu atbalsts. Konferencē aicinām piedalīties gan speciālistus, gan audžuģimenes, lai veidotu vienotu izpratni par raksturīgākajām grūtībām audžuģimeņu darba praksē, apmainītos ar viedokļiem un kopīgi diskutētu par grūtību risināšanas iespējām.

 Konferenci organizē Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra”. Konferencē piedalīsies lektori no Latvijas un Krievijas.

konferences_ darba_ kārtība

Papildus informācija un pieteikšanās: tālr. 29194361 (Zane Ieviņa), elektroniski: zane.ievina@bti.gov.lv

Avots: Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv