Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicinājums iedzīvotājiem

Laika gaitā Aglonas ciema kultūrainava ir ievērojami mainījusies. Līdz mūsdienām nav saglabājušies daudzi dabas, vēstures, mākslas vai arhitektūras objekti, kā arī saimnieciskas un sabiedriskas būves. Pateicoties fotogrāfijām, vēstures liecības saglabāt ir daudz vienkāršāk.


Aicinām iedzīvotājus atsaukties uz novada  domes deputātes Maritas Grebežas aicinājumu iesniegt Aglonas ciema vēsturiskas fotogrāfijas, kuras tiks izmantotas jauna vides objekta izveidošanā. Foto stendu plānots izvietot Aglonas Kultūras centra tuvumā. Ciema centrs kļūs pievilcīgs gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Fotogrāfijas var iesniegt līdz 21.04.2021. Aglonas Klientu apkalpošanas centrā Somersētas ielā 34, Aglona vai, ievietojot vēstuli pastkastītē pie ārdurvīm.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv