Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicinājums izvirzīt pretendentus Valsts vides dienesta gada balvai vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021”

Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja ir tieši atkarīga no atbildīgas vides politikas īstenošanas gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Kopš 2015. gada Valsts vides dienests (VVD) apbalvojis vairāk nekā 70 uzņēmumus un pašvaldības, kas visaugstākajā līmenī ievēroja vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas veica pasākumus ietekmes uz vidi samazināšanai.


VVD atzinīgi novērtē ikvienas Latvijas pašvaldības ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, kā arī īstenotos pasākumus, kas vērsti uz vides aizsardzības prasību ievērošanu un arvien jaunu risinājumu ieviešanu ceļā uz ilgtspējīgu un zaļāku ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.
Aicinām izvirzīt pretendentus gada balvai vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” – uzņēmumus, kam vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošana padodas ne tikai labi, bet izcili!  Pretendentus, kuri aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmes uz vidi riskus, un īsteno pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, kā arī nenogurstoši iegulda resursus uzņēmuma darbinieku vides apziņas veidošanā.
Šogad VVD ieviesis jaunu pieeju gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” pretendentu izvirzīšanā, vērtēšanā, kā arī jaunas nominācijas. 2021. gadā Zaļā izcilības balva tiks pasniegta izcilākajiem uzņēmumiem 11 nominācijās, kā arī izcilākajiem sadarbības partneriem – izveidota jauna nominācija pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm par izcilu sadarbību.
Atsaucoties partneru aicinājumam, VVD pagarinājis pieteikumu iesniegšanas termiņu. Pretendentus gada balvai vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” aicinām izvirzīt līdz 2021. gada 18. aprīlim. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapas, kā arī vērtēšanas kritēriji pieejami VVD tīmekļa vietnē https://www.vvd.gov.lv/lv/gada-balva-vides-aizsardziba-zala-izciliba.

VVD gada balva vides aizsardzībā “Zaļā izcilība” mērķis ir veicināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, motivēt pilnveidot vides pārvaldības sistēmas uzņēmējdarbības jomā, kā arī izcelt un popularizēt labo praksi pārejai uz aprites ekonomiku.

Avots: Valsts vides dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv