Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicinājums piedalīties Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 2013.-2037. gadam sabiedriskajā apspriedē

Saturs atjaunots: 30.08.2013.Aglonas novada dome no š.g. 1.augusta līdz 29.augustam izsludinājusi Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriedi.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē Aglonas pašvaldība aicina iesaistīties novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, valsts institūcijas un pašvaldības speciālistus.

Izteikt savu viedokli un priekšlikumus par stratēģiju aicinām sabiedriskās apspriedes sanāksmēs, kas tiks organizētas 26.augustā:
Plkst. 10:00 Šķeltovas pagasta pārvaldes ēkā;
Plkst. 12:30 Grāveru pagasta pārvaldē;
Plkst.14:30 Kastuļinas pagasta pārvaldē;
Plkst.16:00 Aglonas Kultūras centrā.

Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam sanāksmēs prezentēs stratēģijas izstrādātāji SIA „Civitta Latvija”.

Ar stratēģiju var iepazīties Aglonas novada domes mājas lapā
Stratēģija

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv