Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicinājums pieteikties dalībai Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes tematiskajās darba grupās

Lai Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, Aglonas novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus pieteikties līdzdalībai plānošanas dokumenta izstrādē šādās tematiskajās darba grupās:


1. Izglītība, kultūra, sports (2018. g. 5. septembris, plkst. 10.00, Aglonas Kultūras centrs, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads);

2. Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe, senioru politika (2018. g. 5. septembris, plkst. 13.00, Aglonas Kultūras centrs, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads);

3. Uzņēmējdarbības vide un tūrisms (2018. g. 6. septembris, plkst. 10.00, Aglonas Kultūras centrs, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads);

4. Transports, inženiertīkli, labiekārtojums un vides aizsardzība (2018. g. 6. septembris, plkst. 13.00, Aglonas Kultūras centrs, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads);

5. Pārvalde un sadarbība (2018. g. 7. septembris, plkst. 10.00, Aglonas Kultūras centrs, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads).

 Lūdzam pieteikties līdzdalībai tematiskajās darba grupās līdz 04.09.2018., plkst. 14.00,  norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības grupu, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: lasma.strole@aglona.lv vai rakstiski, adresējot to Aglonas novada domei, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304.

PIETEIKTIES var arī zvanot pa tālr. 29210088

 Aicinām ikvienu līdzdarboties Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē!

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes teritorijas plānotājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv