Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicinājums

Fonds „Sibīrijas bērni” aicina atbalstīt grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanu un izdošanu krievu valodā.

Fonda vēstule

Vairāk par fondu – http://sibirijasberni.lv/

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv