Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicinām atcerēties un vienoties Tautas sapulcē 21. aprīlī!

Rīcības iecere. Pirms 25 gadiem – 1990.gada 21. aprīlī – notika Tautas sapulce „Daugavas stadionā”, kurā 8080 delegāti no 492 pagastiem un 56 pilsētām lēma atjaunot LR neatkarību.  Paziņojam ieceri – nākt kopā vēlreiz, „interneta stadionā” – visos pagastos un pilsētās.
Sapulces-sasaukšanās mērķis ir vienot Latvijas ļaudis šeit un ārzemēs – domās par piederību senču zemei, konkrētam pagastam un ciemam, dzimtas mājām, un domāt – kā rīkoties turpmāk.
Kad: 2015. gada 21. aprīlī
Kur: Internetā
Cikos: plkst.12:00
Katrs ir aicināts apzināt savus līdzcilvēkus, veidot domubiedru saziņas grupas – savā starpā visi, kuri sajūt kopīgas saknes vienā pagastā, ciemā, pilsētā, dzimtā.
Papildus ziņas vēl sekos.
Iniciatīva-Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā
www.atvertaparvaldiba.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv