Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicinām iesaistīties bezmaksas sportiskās aktivitātēs un pasākumos

Aglonas novada iedzīvotājus aicinām uz bezmaksas  nūjošanas nodarbībām un veselības vingrošanas nodarbībām  Aglonā.

Nodarbības nūjošanā  notiek Aglonas nūjošanas un slēpošanas trasē. Pulcēšanās notiek pie Aglonas vidusskolas hokeja laukuma. Nodarbības notiek otrdienās, ceturtdienās no plkst.  17.30- 18.30.
Nodarbības veselības vingrošanā notiek BJBLPC “Strops” katru trešdienu divās grupās 1. grupa no plkst. 17.15-18.15, 2. grupa no plkst. 18.15 līdz 19.15.
Pirmdien, 25.februārī  plkst. 13.00  visi interesenti tiek aicināti uz Veselības dienu Kastuļinas tautas namā, kur atraktīvā veidā tiks apgūti  veselīga uztura pamati un iemaņas ēdienu pagatavošanā.
2019. gada februārī izglītības iestādēs notiks kampaņa “Draudzīgā skola” – 12. februārī Šķeltovas un Grāveru pamatskolā, 19. februārī Priežmalas pamatskolā un  Aglonas vidusskolā. Kampaņas laikā psiholoģe Gunta Ivanova motivēs skolēnus  draudzīgas un cieņpilnas vides veidošanai klasē.
Visās novada izglītības iestādēs notiek vispārattīstošo vingrošanas nodarbību cikls bērniem 1- 6. klasei, bet  7- 9. klašu izglītojamajiem organizētas peldēšanas nodarbības Krāslavas baseinā, kuras vada peldēšanas treneris Dmitrijs Duškins.
Fizisko aktivitāšu  nodarbības notiek projekta nr.9.2.4.2./16/I/002″Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” ietvaros. Nodarbības ir virzītas uz veselības veicināšanu mērķa grupai un vietējai sabiedrībai, kā  arī uz mērķa grupas un vietējas sabiedrības paradumu maiņu, un slimību profilaksi.
Tuvāka informācija par nodarbībām pie  projekta vadītājas Ineta Valaine,  tālr. 29188350, e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv