Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicinām iesaistīties bezmaksas sportiskās aktivitātēs un pasākumos

Aglonas novada iedzīvotājus aicinām uz bezmaksas  nūjošanas nodarbībām un veselības vingrošanas nodarbībām  Aglonā.

Nodarbības nūjošanā  notiek Aglonas nūjošanas un slēpošanas trasē. Pulcēšanās notiek pie Aglonas vidusskolas hokeja laukuma. Nodarbības notiek otrdienās, ceturtdienās no plkst.  17.30- 18.30.
Nodarbības veselības vingrošanā notiek BJBLPC “Strops” katru trešdienu divās grupās 1. grupa no plkst. 17.15-18.15, 2. grupa no plkst. 18.15 līdz 19.15.
Pirmdien, 25.februārī  plkst. 13.00  visi interesenti tiek aicināti uz Veselības dienu Kastuļinas tautas namā, kur atraktīvā veidā tiks apgūti  veselīga uztura pamati un iemaņas ēdienu pagatavošanā.
2019. gada februārī izglītības iestādēs notiks kampaņa “Draudzīgā skola” – 12. februārī Šķeltovas un Grāveru pamatskolā, 19. februārī Priežmalas pamatskolā un  Aglonas vidusskolā. Kampaņas laikā psiholoģe Gunta Ivanova motivēs skolēnus  draudzīgas un cieņpilnas vides veidošanai klasē.
Visās novada izglītības iestādēs notiek vispārattīstošo vingrošanas nodarbību cikls bērniem 1- 6. klasei, bet  7- 9. klašu izglītojamajiem organizētas peldēšanas nodarbības Krāslavas baseinā, kuras vada peldēšanas treneris Dmitrijs Duškins.
Fizisko aktivitāšu  nodarbības notiek projekta nr.9.2.4.2./16/I/002″Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” ietvaros. Nodarbības ir virzītas uz veselības veicināšanu mērķa grupai un vietējai sabiedrībai, kā  arī uz mērķa grupas un vietējas sabiedrības paradumu maiņu, un slimību profilaksi.
Tuvāka informācija par nodarbībām pie  projekta vadītājas Ineta Valaine,  tālr. 29188350, e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS