Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicinām iesaistīties bezmaksas sportiskās aktivitātēs

Aglonas novada iedzīvotājus aicinām uz bezmaksas  nūjošanas nodarbībām un veselības vingrošanas nodarbībām  Aglonā. Nodarbības nūjošanā  notiek Aglonas nūjošanas un slēpošanas trasē. Pulcēšanās notiek pie Aglonas vidusskolas hokeja laukuma. Nodarbības notiek otrdienās, ceturtdienās no plkst.  17.30-18.30.


Nodarbības veselības vingrošanā notiek BJBLPC “Strops” katru trešdienu divās grupās: 1. grupa no plkst. 17.15 līdz 18.15., 2. grupa no plkst. 18.15 līdz 19.15.
Sīkāka informācija par nodarbībām pie  projekta vadītājas: Ineta Valaine,  t. 29188350, e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv
Visās novada izglītības iestādēs notiek vispārattīstošas vingrošanas nodarbības.

Grāveru pamatskola, Ezera iela 33, Grāveri, Grāveru pagasts

Pirmdienās, 15.10-16.10

Šķeltovas pamatskola, Šķeltova, Skolas iela 1, Šķeltovas pag., Aglonas novads

Pirmdienās, 13.10-14.10

Priežmalas pamatskola, Skolas iela 6, Priežmale, Kastuļinas pagasts

Otrdienās, 14.20-15.20

BJBLPC “Srops”, Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas pagasts

Piektdienās, 13.00-15.00

Aglonas PII, Jaudzemu iela 7a, Aglona

Trešdienās, 9.00-12.00

Fizisko aktivitāšu  nodarbības notiek projekta nr._9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” ietvaros. Nodarbības ir virzītas uz veselības veicināšanu mērķa grupai un vietējai sabiedrībai, kā  arī uz mērķa grupas un vietējas sabiedrības paradumu maiņu, un slimību profilaksi.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS