Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicinām jauniešu komandas pieteikties militāri patriotiskai spēlei „Latgales sargi”

2018. gada 4. oktobrī Daugavpils cietoksnī notiks militāri patriotiskā spēlē „Latgales sargi”. Jauniešiem ir iespēja veidot komandas un pieteikties.

 Lai piedalītos spēlē, ir jāizveido sešu jauniešu komanda – 3 meitenes un 3 puiši, vecumā no 14 līdz 19 gadiem un jāatsūta uz e-pastu latgalessargi@gmail.com pieteikuma anketa, ko var atrast mājaslapā www.jaunatne.daugavpils.lv, atbildot uz jautājumiem un aprakstot savu motivāciju piedalīties spēlē. Pasākuma organizatori izvērtēs atsūtītās pieteikuma anketas un uz spēli Daugavpilī izvirzīs 20 zinošākās un motivētākās komandas, kas klātienē varēs piedalīties spēlē “Latgales sargi”.
 Uzvarētāju komanda izcīnīs jūras ceļojumu visai komandai uz Stokholmu kopā ar TALLINK.
Spēles misija ir palīdzēt jauniešiem atklāt patriotisma jūtas, veidot un stiprināt valstiskuma apziņu, saliedēt jauniešus, veicināt sadarbību.
Spēles mērķis ir izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi, valsts aizsardzības, drošības politikas jautājumiem. Ar spēles palīdzību stiprināt jauniešos un Latvijas sabiedrībā kopumā tādas būtiskas vērtības kā patriotisms un valstiskuma apziņa, kā arī paaugstināt jauniešos interesi par Latvijas vēsturisko un industriālo mantojumu. Dot pamatzināšanas komandas darba efektivitātes uzlabošanā, savstarpējās komunikācijas veicināšanā, komandas veidošanā un stiprināšanā. Dot pamatiemaņas darbojoties āra dzīves apstākļos.
Spēle “Latgales sargi” no diviem posmiem: apmācības sešās darbnīcās (pirmās palīdzības sniegšana āra dzīves apstākļos, pārvietošanās pēc kartes un kompasa, komandu došana un izpilde, Latvijas Brīvības cīņu vēsture, slēptā pārvietošanās, ekipējuma komplektēšanas principi un sagatavošana līdzņemšanai, lauka un stacionārā šaušana, tuvcīņas pamatprincipi, sakaru pamatprincipi (Morzes ābece un Fonētiskais alfabēts), līderības pamatprincipi, izdzīvošanas pamatprincipi) un misijas skrējiena „Atbrīvo Daugavpili!”, kurā jaunieši varēs pielietot dienas pirmajā daļā iegūtās zināšanas un prasmes.
Dalība spēlē “Latgales sargi” ir bezmaksas. Pasākumu organizē Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa un SIA “Gimnasium”. Spēli atbalsta Tallink.

ANKETA VECĀKIEM 2018

Pieteikuma anketa_Latgales sargi 2018

Nolikums_Latgales sargi 2018

Dienas kārtība 04.10.2018.

Avots: Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv