Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicinām pieteikt kandidātus Aglonas novada domes apbalvojumam “Gada balva”


Aglonas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 21. oktobrim pieteikt pretendentus apbalvojuma “Gada balva” saņemšanai.
Apbalvojums tiek piešķirts personām par nozīmīgu ieguldījumu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, sporta, izglītības, saimnieciskajā vai citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
Lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu pieņem Aglonas novada dome, katru gadu piešķirot 14 apbalvojumus. Gada balvu pasniedz LR Proklamēšanas dienai veltītā pasākuma laikā Aglonas Kultūras centrā.
Pieteikumus jāiesniedz līdz 21. oktobra plkst. 17.00 Aglonas novada domē, Lietvedības un komunikācijas nodaļā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads).
Nolikums un pieteikuma veidlapa http://www.aglona.lv/normativie-akti/nolikumi-noteikumi-kartibas/?cp=2
PIETEIKUMA FORMA

Download42 downloads

NOLIKUMS
Download51 downloads

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS