Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicinām pieteikt kandidātus nominācijām “Aglonas novada Gada cilvēks” un “Gada balva”

Aglonas novada pašvaldība aicina līdz 1. novembrim izvirzīt kandidātus apbalvojumam “Aglonas novada Gada cilvēks” un “Gada balva” cilvēkus, darba darītājus, ar kuriem varam lepoties, kuri devuši ieguldījumu novada attīstībā vai palīdzējuši līdzcilvēkiem.


Apbalvojumu „Aglonas novada Gada cilvēks” piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Aglonas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Aglonas novada „Gada balva” tiek pasniegta šādās nominācijās: izglītība, kultūra, sports, tautsaimniecība, veselības aizsardzība un sociālā aprūpe un sabiedriskais darbs.

Izvirzīt apbalvojamo personu  apbalvojumam var domes deputāti, domes komitejas, pašvaldību iestāžu, struktūrvienību un nodaļu vadītāji, Aglonas novadā reģistrētās juridiskās personas, iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta deklarēta Aglonas novada administratīvajā teritorijā.

Aicinām novada iedzīvotājus izvirzīt kandidātus apbalvojumiem. Kolektīvu, sabiedrisko un politisko organizāciju, kā arī privātpersonu iesniegtos ierosinājumus par apbalvošanu apkopos, izskatīs un izvērtēs Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Lēmumu par balvu piešķiršanu pieņems Aglonas novada dome.

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajā pasākumā Aglonas Kultūras centrā.

Pieteikumu anketas lūdzam iesniegt Aglonas novada domes kancelejā (Somersetas iela 34, Aglona) līdz 2017. gada 1. novembrim.

Nolikums “Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”. Pielikumā anketas “Gada balva” un “Gada cilvēks” Lejuplādēt

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv