Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicinām uz Lauku kopienu parlamentu – “Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos”!

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā norisināsies liels starptautisks pasākums – Lauku kopienu parlaments “Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos”. Līgatnē pulcēsies lauku kopienu pārstāvji no visas Latvijas, Eiropas Savienības un citām valstīm, lai kopā ar politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem diskutētu ne tikai par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, bet arī rastu risinājumus un iespējas lauku attīstībai.

Šī ir lieliska iespēja mums visiem iesaistīties prezidentūras norisē un izteikt viedokli svarīgos jautājumos!
Pasākuma dalībnieki varēs uzklausīt iedvesmas stāstus no praktiķiem un ekspertiem, dalīties ar savu praktisko pieredzi un zināšanām, interaktīvā veidā diskutēt kopīgās sesijās un darba grupās par šādiem jautājumiem:
- lauku ekonomiskais potenciāls kā pienesums konkurētspējīgākai ES;
- lauku un mazpilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot pilsonisko aktivitāti ārpus attīstības centriem;
- iedzīvotāju mobilitātes un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.
Lauku kopienu parlaments noslēgsies ar kopīgi izstrādātu rezolūciju, kas iekļaus kopienu un politikas veidotāju apņemšanos konkrētām rīcībām nākamajos 2 gados un ilgtermiņā. Rezolūciju, ar aicinājumu iesaistīties tās īstenošanā, dalībnieki nodos atbildīgajām iestādēm Latvijā un Eiropas Savienībā. Latvijas kā prezidējošās valsts izstrādātā lauku kopienu rezolūcija tiks iekļauta arī diskusijās 2015. gada Eiropas Lauku parlamentā Skotijā.
Katras Lauku kopienu parlamenta dienas vakarā iepazīsimies ar Līgatni un apkārtējiem novadiem, kā arī ar Latvijas un citu valstu dalībnieku kopienu ikdienas dzīvi, kultūru, tradīcijām, garšām, skaņām un dančiem neformālā gaisotnē.
Pasākuma noslēgumu pavadīsim ceļojošajās darbnīcās, iepazīstot iedvesmojošus un praktiskus kopienu attīstības stāstus, kas tiks veidoti sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”.
Uz Lauku kopienu parlamentu ir aicināts ikviens lauku iedzīvotājs, vietējo kopienu līderis, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvis, deputāts, lauku attīstības jautājumu speciālists, ministriju pārstāvis un politikas veidotājs. Aicināts ikviens, kurš ir gatavs līdzdarboties kvalitatīvas dzīves veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos, lai visā Latvijā ir laba dzīvošana!
Reģistrācija: www.laukuforums.lv
Dalība Lauku kopienu parlamentā ir bez maksas!
Lauku parlamenta ideja balstīta uz līdzdalības demokrātijas un lauku kopienu kapacitātes paaugstināšanu. Parlamenta mērķis ir radīt veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā, nacionālā, kā arī starptautiskā mērogā.
Pirmo reizi Lauku kopienu parlamenta ideja Latvijā tika īstenota 2013. gadā Preiļu rajona partnerības teritorijā, kur norisinājās 1.Latvijas Lauku kopienu parlaments. Organizatori, Latvijas Lauku forums, apvienoja ap 200 dalībnieku, kuri iesaistījās diskusijās par lauku kopienām aktuāliem tematiem, kā rezultātā tika izstrādāta rezolūcija jeb rīcības plāns nākamajiem diviem gadiem. Latvijas Lauku forums, tā biedri un sadarbības partneri šo divu gadu laikā ir ieguldījuši nozīmīgu darbu ne tikai lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī, bet arī attīstījuši sadarbību starptautiskā līmenī. Tā rezultātā Lauku kopienu parlaments 2015. gadā ir viens no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem.
PROVIZORISKĀ DARBA KĀRTĪBA
1. DIENA – 3. Jūnijs, trešdiena
Dienas cēliens (10:00 – 19:00)
- Lauku kopienu parlamenta atklāšana. Kopienu aktualitātes. Viedokļu līderu uzrunas. Atskats uz 1.Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūciju. Darba uzsākšana pie otrā Lauku kopienu parlamenta rezolūcijas izstrādes.
- 1. tematiskā sesija „Lauku ekonomiskā potenciāla stiprināšana kā pienesums konkurētspējīgākai ES” – kopīgā sesija un darbs grupās.
- 2. tematiskā sesija „Lauku un mazpilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana caur pilsoniskās sabiedrības attīstību ārpus attīstības centriem” – kopīgā sesija un darbs grupās.
VAKARA cēliens (19:00 – 24:00)
Starptautiskais vakars. Dalībnieku iepazīšanās, savstarpēja komunikācija un tīklošanās. Daudznacionāli ēdieni. Neformāla dalībnieku mijiedarbība. Muzikāli izklaidējošs vakars.
2. DIENA – 4. Jūnijs, ceturtdiena
dienas cēliens (10:00 – 19:00)
- 3. tematiskā sesija „Iedzīvotāju mobilitātes un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana lauku attīstības kontekstā” – kopīgā sesija un darbs grupās.
- Noslēguma sesija – rezolūcijas prezentācijas, kopsavilkumi un kopīgā apņemšanās līdzdarbībai.
VAKARA cēliens (19:00 – 24:00)
- Līgatnes svētki. Amatnieku tirdziņš. Līgatnes izzināšana – papīrfabrika, armijas bunkuri, alu pagrabi, fabrikas ciema arhitektūra, dabas takas u.c. Vietējo mākslinieku priekšnesumi. Balle ar dzīvo mūziku.
3. DIENA – 5. Jūnijs, piektdiena
dienas cēliens (10:00 – 16:00)
- Vietējo kopienu praktiskās prakses iepazīšana un labo pieredžu apmaiņa.
- Lauku kopienu parlamenta noslēgums.
Nepalaid garām iespēju piedalīties arī Attīstības forumā!
Paralēli Lauku kopienu parlamenta aktivitātēm Līgatnē norisināsies arī Attīstības forums, kuru organizē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), piedaloties Latvijas Lauku forumam. Lauku kopienu parlamenta dalībniekiem ir iespēja arī iesaistīties Attīstības foruma aktivitātēs. Papildus informācija, darba kārtība un reģistrācija: www.lapas.lv
kontakti: Līva Stupele, Latvijas Lauku forums, E-pasts: liva@llf.partneribas.lv, tel. 288 55 427
Vairāk informācijas: www.laukuforums.lv
Uz tikšanos Līgatnē no 3. līdz 5. jūnijam, lai kopīgi radošā procesā veidotu priekšnosacījumus mazo pilsētu un lauku reģionu izaugsmei!
Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 68 biedru organizācijas. Vairāk par LLF: llf.partneribas.lv

 Zināmi parlamenta vadītāji – Aija Tūna un Valdis Kudiņš!
Intervija ar parlamenta vadītājiem Aiju Tūnu un Valdi Kudiņu, par Lauku kopienu parlamentu un tā ideju.
Par vadītājiem:
Aija Tūna ir projektu vadītāja, lektore, procesu veicinātāja, konsultante, mācību materiālu autore un publiciste, un strādā gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs. Vairāk nekā 20 gadu laikā bijusi visdažādākajās Latvijas vietās, iepazīstinot ar bērnu centrētu pedagoģiju programmā „Soli pa solim”. Programmas mērķis ir veicināt kritiskās domāšanas apguvi, pilsonisko izglītību un līdzdalību, iekļaujošu izglītību un mūžizglītību. Kopš 2009. gada darbojas Sorosa fonda – Latvija iniciatīvā „Pārmaiņu iespēja skolām”, kur sekmē skolas kā kopienas resursa attīstībai. Ar daudzām organizācijām un cilvēkiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs Aijai izveidojušās ne vien produktīvas un patīkamas profesionālas, bet arī sirsnīgas un ilglaicīgas personiskās attiecības, apliecinot, ka mūsdienu pasaulē viss ir cieši saistīts.
Valdis Kudiņš dzimis un trešdaļu sava līdzšinējā mūža vadījis Preiļos, taču tagad viņš aktīvi strādā daudzviet Latvijā, ik pa brīdim arī citur Eiropā. Valda profesionāla darbība vienmēr ir bijusi saistīta ar darbošanos NVO laukā, lai gan nav bijis svešs darbs arī valsts pārvaldē, pašvaldībās un akadēmiskajā vidē. Valda NVO stāsts ir sācies kā vides aizsardzības aktīvistam, tomēr darbs ar cilvēkiem ir pamudinājis vairāk pievērsties kopienu attīstības jautājumiem, īpaši laukos. Valdim ir bijusi lieliska iespēja aktīvi darboties LEADER pieejas ieviešanā Latvijā, un arī šobrīd Valdi interesē tas, kā mēs Latvijā spēsim attīstīt šo pieeju, izmantojot plaši piedāvātās ES iespējas.
Intervija:
Ko Tev nozīmē piedalīties 2. Latvijas Lauku kopienu parlamentā?
AIJA: Lauku kopienu parlaments ir iespēja sanākt kopā aktīviem cilvēkiem no visas Latvijas, lai ar labajiem piemēriem apliecinātu, ka Latvija nav maza, ka Latvija nav tikai Rīga, ka Latvijas vērtība nav tikai vēstures un kultūras mantojums un dabas resursi, bet cilvēki un viņu enerģija, radošums un dažādība, kas atrodas aiz katra ceļa ieloka, katrā kopienā, un tas ir tas, ko varam piedāvāt kā pienesumu ne vien Eiropas, bet visas pasaules mērogā.
VALDIS: Piedalīties kopienu parlamentā tie ir svētki un vienlaicīgi arī noskaņošanās uz darbošanos. Tā ir atkalredzēšanās ar tiem cilvēkiem, ar kuriem ikdienā nenākas tik bieži sastapties vai arī bieži komunicēt elektroniski, bet ne klātienē. Tomēr vislielākā nozīme dalībai kopienu parlamentā ir iespēja klātienes dialogam ar kopienu ļaudīm un politiku veidotājiem. 2.Latvijas lauku kopienu parlaments ir īpašs ar to, ka tiek rīkots brīdī, kad Latvija ir prezidējošā valsts ES Padomē, un ar dalību un darbību kopienu parlamentā mēs varam praksē apliecināt kā tiek īstenots viens no prezidentūras vadmotīviem – iesaiste jeb pilsoniskais dialogs.
Ko Tev nozīmē parlamenta vadīšana?
AIJA: Iespēju vadīt Lauku kopienu parlamenta darbu uztveru kā milzu pagodinājumu un uzticības kredītu, kas iegūts, darbojoties tādās iniciatīvās kā „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” un citās. Cilvēki saka, ka man izdodas iedrošināt, spēcināt un salikt akcentus, lai viņi paši ieraudzītu to, ko jau spēj un dara un varētu mērķtiecīgām un pārliecinošāk iet tālāk. Tad nu kopā veidosim atklātu, konstruktīvu un pozitīvu sarunu, lai no atsevišķām labo darbu un pieredzes pērlītēm, kas izkaisītas pa visu Latviju, liktu kopā skaistu musturu, nebaidoties atzīt, ka vietām iemetušies mezgli vai saziņas diedziņi satrūkuši, un atrodot sevi un savas iespējas ne šauri lokālā, bet plašā kustīgās digitālās pasaules kontekstā.
VALDIS: Šis būs 2. Latvijas Lauku kopienu parlaments, tātad vajadzība atskatīties uz paveikto un ieskicēt turpmākās aktivitātes, kas veicina Latvijas lauku kopienu ilgtspēju. Prieks, ka šis parlaments, uzņemot viesus vismaz no x ES valstīm un citiem Eiropas reģioniem, iegūst arī starptautiskus apmērus, ko varam piemērot vietējam līmenim kā arī vietējo līmeni pacelt starptautiskos horizontos. Un vadīt šādu dialogu ir milzīgs gandarījums un vienlīdz arī izaicinājums, jo jāveido vide, kurā katrs var tikt saklausīts un uzklausīts, kurā valda neformāla gaisotne, kurā ir rezultāts – darbības plāns nākamajiem diviem gadiem. Tikpat nozīmīgi būs ieturēt saturisko fokusu, kas ir cieši saistīts ar mūsu ikdienā ienākošo Eiropas dimensiju, kas izvīsies cauri Lauku kopienu parlamenta tēmām un kļūs par parlamenta dalībnieku turpmākās, rīcības vadmotīvu strādājot, gan kopienu līmenī ikvienā no ES dalībvalstīm, gan iesaistoties nacionālos un starptautiskos ar lauku attīstību saistītos tīklos, gan iesaistoties ES lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Ar tām Jūs varat iepazīties mājaslapā www.laukuforums.lv
Kāpēc, Tavuprāt, citiem būtu jāpiedalās?
AIJA: Ja tev ir kas stāstāms un rādāms, ja tev ir, kas jautājams un apspriežams, ja tev nepieciešama pleca sajūta vai ja prieks par to, kas izdevies, iet pāri malās un prasās pasaulē, tad Lauku kopienu parlaments ir īstā vieta. Tā būs iespēja noprecizēt savu atbildību, apliecināt savu varēšanu un demonstrēt spēcīgus argumentus, lai veidotu kopīgu izpratni par to, kas un kā, bet galvenais – kāpēc jādara, lai ikviena Latvijas vieta ir cilvēka, kopienas un valsts attīstības centrs.
VALDIS: Man šķiet, ka pārāk bieži nerodas iespēja būt vienkopus ar līdzīgi domājošiem un dalīties savās pieredzēs, diskutēt ar politiku veidotājiem un iegūt arī pieredzi no citām valstīm – un to visu izdarīt trīs dienās. Un pats svarīgākais – tas viss dod ierosmi, spēku un virzību arī tālākām darbībām katram savā vietā – kopējā lietā.
Kā Tu dzīvo, strādā un viesojies laukos?
AIJA: Kaut gan (vai tieši tāpēc, ka) personīgajā dzīvē man nekad nav bijuši „īsti lauki”, Latvijas lauki mani iedvesmo un pret laukiem un lauku ļaudīm izjūtu dziļu cieņu un pietāti. Mana profesionālā darbība, allaž cieši saistījusies ar laukiem, gan iepazīstot spēcīgos un sirds gudros lauku ļaudis etnogrāfisko ekspedīciju laikā, gan strādājot ciešā komandā ar pedagogiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, jauniešiem un citiem dažādu izglītības un kopienu attīstības projektos. Apbrīnoju šo cilvēku izdomu, sirsnību, neatlaidību, praktiskumu un romantiskumu vienlaikus. Gan lauku kopienas, gan mazpilsētas ar savu neatkārtojamo šarmu ir īsti laba vieta personības attīstībai un sociālo tīklu veidošanai, turklāt 21. gadsimts ar tehnoloģijām ļauj darīt lielas lietas arī dzīvojot ģimenei un indivīdam draudzīgā vidē. Atliek vien apzināties visu to, kas Latvijas laukos un mazpilsētās jau ir, un vēl aktīvāk iezīmēt sevi pasaules kartē.
VALDIS: Šobrīd es laukos nedzīvoju, bet diezgan daudz laukos strādāju un noteikti arī viesojos. Un katra diena, kas ir vadīta kādā no Latvijas ciemiem un mazpilsētām, ir piepildīta. Piepildīta ar gaišiem un stipriem stāstiem par izvēli būt un izvēli darīt. Dažkārt arī ir stāsti par izvēli aizmukt un izvēli nedarīt, bet visu nosaka skatupunkts un vēlme saskatīt un darīt to, ko vēlies.
Kādas ir tavas trīs spilgtākās sajūtas un asociācijas ar pirmo lauku kopienu parlamentu 2013. gadā?
AIJA: Enerģija un košums, bet vēl arī grūtības iziet no savas komforta zonas un cerība, ka atradīsies „kāds”, kurš piepildīs visu saplānoto.
VALDIS: Gaišums cilvēkos, runās, notikumos. Iespēja paskatīties uz lietām no virtuves skatupunkta. Koordinēta ļaušanās nezināmajam rezultātam, un ticība, ka rezultāts būs.
Ko Tu novēli parlamenta dalībniekiem?
AIJA: Mīļie, tas, ko vēlaties un ko saplānosiet, būs jāpaveic pašiem. Un tā ir labā ziņa! Tāpēc, sapņojot par zvaigznēm, meklējiet pamatu, uz kura balstīties, pirmo soli turpmākajā ceļā sperot!
VALDIS: Pirms došanās uz 2.Latvijas Lauku kopienu parlamentu, aicinu rūpīgi sapakot savu ceļasomu, un ielikt tajā pietiekamu daudzumu savas kopienas stāstu un piemēru, kas var pamudināt citus uz aktīvu rīcību. Ņemt līdzi atvērtību un vēlēšanos dalīties un uzņemt. Uzņemt jaunu informāciju, jaunas pieredzes, jaunus iespaidus.

Par Lauku kopienu parlamentu:
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā norisināsies liels starptautisks pasākums – Lauku kopienu parlaments “Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos”. Līgatnē, no 3. – 5. jūnijam, pulcēsies lauku kopienu pārstāvji no visas Latvijas, Eiropas Savienības un citām valstīm, lai kopā ar politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem diskutētu ne tikai par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, bet arī rastu risinājumus un iespējas lauku attīstībai.
Pasākuma dalībnieki varēs uzklausīt iedvesmas stāstus no praktiķiem un ekspertiem, dalīties ar savu praktisko pieredzi un zināšanām, interaktīvā veidā diskutēt kopīgās sesijās un darba grupās par šādiem jautājumiem:
- lauku ekonomiskais potenciāls kā pienesums konkurētspējīgākai ES;
- lauku un mazpilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot pilsonisko aktivitāti ārpus attīstības centriem;
- iedzīvotāju mobilitātes un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.
Lauku kopienu parlaments noslēgsies ar kopīgi izstrādātu rezolūciju, kas iekļaus kopienu un politikas veidotāju apņemšanos konkrētām rīcībām nākamajos 2 gados un ilgtermiņā. Rezolūciju, ar aicinājumu iesaistīties tās īstenošanā, dalībnieki nodos atbildīgajām iestādēm Latvijā un Eiropas Savienībā. Latvijas kā prezidējošās valsts izstrādātā lauku kopienu rezolūcija tiks iekļauta arī diskusijās 2015. gada Eiropas Lauku parlamentā Skotijā.
Uz Lauku kopienu parlamentu ir aicināts ikviens lauku iedzīvotājs, vietējo kopienu līderis, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvis, deputāts, lauku attīstības jautājumu speciālists, ministriju pārstāvis un politikas veidotājs. Aicināts ikviens, kurš ir gatavs līdzdarboties kvalitatīvas dzīves veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos, lai visā Latvijā ir laba dzīvošana!
Reģistrācija: www.laukuforums.lv
Dalība Lauku kopienu parlamentā ir bez maksas!
Lauku parlamenta ideja balstīta uz līdzdalības demokrātijas un lauku kopienu kapacitātes paaugstināšanu. Parlamenta mērķis ir radīt veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā, nacionālā, kā arī starptautiskā mērogā.
Kontakti: Līva Stupele, Latvijas Lauku forums, E-pasts: liva@llf.partneribas.lv, tel. 288 55 427
Vairāk informācijas: www.laukuforums.lv
 Uz tikšanos Līgatnē no 3. līdz 5. jūnijam, lai kopīgi radošā procesā veidotu priekšnosacījumus mazo pilsētu un lauku reģionu izaugsmei!

Avots: www.laukuforums.lv

Sagatavoja un ievietoja:
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv