Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicinām uz nometni

Pasaule mainās un, līdz ar pasauli, mainās arī cilvēki. Gan pieaugušie, gan bērni vēlās apgūt ko jaunu, gūt pieredzi un neaizmirstamus piedzīvojumus.

 

Projekta „Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” (identifikācijas Nr. 9.2.4.2./16/I/002), kura mērķis ir  uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, ietvaros Aglonas novada biedrība “ Neaizmirstule” Aglonas vidusskolā organizē 2018.gada 25.-29.jūnijā  bērnu dienas radošā, izglītojošā, atpūtas nometni  “Jūtu pasaule”.

Nometnes mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un pusaudžu vidū, attīstīt patstāvību un pārliecību par savām spējām, veicināt garīgās veselības saglabāšanu bērniem, pilnveidot psihoemocionālo vidi, praktizējot radošās un fiziskās aktivitātes, veicināt veselīga uztura paradumu veidošanos.

Nometnē aicināti pieteikties līdz 9.jūnijam vai līdz nometnes grupas nokomplektēšanai  20 bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 12 gadiem no Aglonas novada (tai skaitā teritoriāli atstumtie, trūcīgie iedzīvotāji, personas ar invaliditāti), meitenes un zēni. Nometne ir bezmaksas. Nometnes ilgums 5 dienas x 4 h ( no plkst.10:00 līdz 14:00). Nometnē paredzētas divas tējas pauzes.

Nometnes organizēšana ir virzīta uz garīgās veselības saglabāšanu bērniem, psiho emocionālās  vides uzlabošanu skolā un ģimenē.

Pieteikšanās un informācija pa tālruni 26159464, 26457516  vai, rakstot uz e-pastu rutag@inbox.lv

Dienas vasaras nometnē notiks radošas, izzinoši – izglītojošas un aktīvās nodarbības. Dienas vasaras nometnē bērni apgūs daudzas un dažādas jaunas prasmes un iemaņas, zināšanas, kas noderēs dažādās dzīves situācijās, iegūs daudz jaunu draugu, izpratīs savstarpējo cieņu, uzlabos komunicēšanās prasmi, iegūs jaunus, patīkamus iespaidus.

Lai piedalītos šajā nometnē, jābūt vēlmei radoši darboties un iegūt jaunas zināšanas un prasmes!

Pieteikšanās līdz 9.06.2018.g.  pa tālruni 226159464, 22070279 vai rakstot uz e-pastu rutag@inbox.lv.

Afiša

 

Nometnes vadītāja R.Giluče