Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicinām virtuālā ceļojumā pa Latvijas-Baltkrievijas pierobežas dabas un kultūras objektiem

 Daudzveidīgu dabas un kultūras objektu apskati aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava” un nacionālajā parkā “Braslavas ezeri” tagad iespējams veikt ne tikai dodoties ekskursijā, bet arī neizejot no mājām vai biroja. Projekta „Pārrobežu daba”* ietvaros tapusi virtuālā tūre, kas kopumā sniedz ieskatu 50 dabas un kultūrvēstures objektos, tūrisma mītnēs un dabas takās Latvijas-Baltkrievijas pierobežā.

360° panorāmas fotogrāfijas atspoguļo krāšņas ainavas, dabas takas, muzejus, atpūtas vietas un vēstures liecības – baznīcas, pilis un ciemus – Latvijā un Baltkrievijā.

 Dabas un kultūrvēsturiskie objekti, kas atrodas aizsargājamās dabas teritorijās gan Latvijā, gan Baltkrievijā ne vienmēr ir ceļotājiem viegli sasniedzami, jo mēdz atrasties nomaļās, grūti pieejamās/piebraucamās vietās. Virtuālā tūre radījusi iespēju aplūkot krāšņās dabas un kultūrvēsturiskās bagātības Latvijas-Baltkrievijas pierobežā ikvienam interesentam.

Virtuālais ceļojums „Pārrobežu daba” apskatāms projekta “Pārrobežu daba” mājas lapā un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.

*Panorāmas fotogrāfijas izstrādātas projekta “Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” jeb „Pārrobežu daba” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (turpmāk – EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

Projektu kopīgi īsteno Latvijas un Baltkrievijas partneri – Dabas aizsardzības pārvalde kā vadošais partneris, Daugavpils novada pašvaldība, Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Bioresursu institūts un Nacionālā parka “Braslavas ezeri” administrācija. Kā asociētie partneri projekta īstenošanā iesaistās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Baltkrievijas Republikas Vides aizsardzības un dabas resursu ministrija. Projekta ieviešanas periods ir 18 mēneši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 251856,38 EUR, no kurām 226670,75 EUR (159306 LVL) ir EKPI līdzfinansējums, bet 25185,64 EUR (17700 LVL) ir partneru līdzfinansējums.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Dabas aizsardzības pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Avots: Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļa

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv