Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicināti piedalīties apmācību kursos „HAACP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei.”

SIA “A.D.Streem”, A.D. Streem mācību centrs sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) organizē triju dienu apmācību kursu „HAACP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei.”

Pasākuma mērķis: nodrošināt pieejamu arodapmācību, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības vides aspektiem un nodrošinātu videi draudzīgu lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas nozarēs.
Apmācību kursa norises laiks:
1. grupa- 2015.gada 18.martā -20.martā;
2.grupa – 2015.gada 27. aprīlī – 29. aprīlī.

Apmācību kursa norises vieta: Parādes iela 17, Daugavpils, LV-5401
Mācību kursa ietvaros tiks apskatītas aktuālās tendences un pēdējās notikušās un plānotās izmaiņas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kuri nosaka prasības, kas attiecas uz lauksaimniecības produkcijas ražošanu.
Dalībai apmācību kursā var pieteikties:
Lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarē nodarbinātie un meža īpašnieki, kuri ir motivēti iesaistīties konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanā.
Apmācību kursa dalībnieku skaits ir ierobežots.
Pieteikties dalībai apmācību kursā „HAACP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei.” iespējams līdz 2015. gada 17. martam (1.grupa), līdz 2015. gada 17. aprīlim, (2.grupa) iesniedzot aizpildītu pieteikumu vai piezvanot pa tālr. 20046754. Dokumentus ar norādi “Pieteikums dalībai apmācību kursā „HAACP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei.” jāiesniedz “A.D.Streem”, A.D. Streem mācībucentrā , Parādes ielā 17, 2.stāvā vai jānosūta uz epastu adstreem@inbox.lv.
Apmācību kursu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Savienība. Papildus informācija:
Tālrunis: 28702469, E-pasts: adstreem@inbox.lv

Informāciju iesniedza: Ināra Gražule, UAC vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv