Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicināti pieteikt kandidātus nominācijām “Aglonas novada Gada cilvēks” un “Gada balva”

Jau vairākus gadus Latvijas Valsts svētkos tiek godināti mūsu novada labākie iedzīvotāji – darba darītāji, kuri gada laikā ir devuši vislielāko ieguldījumu  novada labā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem, akcijām un pasākumiem, kas ir nozīmīgi Aglonas novadam un tā atpazīstamībai sabiedrībā.

Aglonas novada „Gada balva” tiek pasniegta šādās nominācijās: izglītība, kultūra, sports, tautsaimniecība, veselības aizsardzība un sociālā aprūpe un sabiedriskais  darbs.
Apbalvojumu „Aglonas novada Gada cilvēks” piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Aglonas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
Aicinām novada iedzīvotājus izvirzīt kandidātus apbalvojumiem. Kolektīvu, sabiedrisko un politisko organizāciju, kā arī privātpersonu iesniegtos ierosinājumus par apbalvošanu apkopos, izskatīs un izvērtēs Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Lēmumu par  balvu piešķiršanu pieņems Aglonas novada dome.
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajā pasākumā Aglonas KC.

Izvirzot personu par kandidātu apbalvojumu  “Gada balva” un “Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai, nepieciešams norādīt:

izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktinformācija;
kandidāta dzīves apraksts;
kandidāta sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kuriem ierosināts piešķirt apbalvojumu.

Anketas lūdzam iesniegt Aglonas novada domes kancelejā Somersetas iela 34, Aglona,  līdz 2015.gada  1.novembrim.

Pielikumi:

1. NOLIKUMS_APBALVOJUMI

2. PIETEIKUMA ANKETA GADA BALVA

3. PIETEIKUMA_ ANKETA_GADA_CILVĒKS

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv