Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicināti uz Aglonas novada atklāto čempionātu spiningošanā

Aicinām visus interesentus pieteikties Aglonas novada atklātam čempionātam spiningošanā, kas notiks 20. septembrī Cirīšu ezera pludmalē.

 

Sacensību nolikums

1. Sacensību vieta, laiks, organizatori
a) Sacensības organizē Aglonas novada dome;
b) Sacensības notiek 2014. gada 20.septembrī Cirīšu ezerā no plkst. 8.00-14.30.

Dalībnieku pulcēšanās Cirīšu ezera pludmalē. Pieteikšanās no 7.00 -7.45

2. Sacensību dalībnieki
a) Par sacensību dalībnieku var būt jebkurš makšķernieks, kas ir pieteicies sacensībām    bez vecuma ierobežojuma.
b) Vienā laivā ar bērniem obligāti jābūt vismaz vienam vecākam, kā arī jābūt glābšanas vestei.
c) Par drošību uz ūdeņiem atbild paši sacensību dalībnieki, par ko parakstās sacensību protokolā pie reģistrācijas.

3. Sacensību noteikumi
a) Spiningošana notiek no laivām.
b) Atļauts lietot jebkuras klases spiningus.
c) Sacensību dalībnieks, izvēloties vietu, var brīvi pārvietoties visa ezera platībā.
d) Atļauts lietot jebkura veida spoles un spininga kātus, kā arī elektromotorus un iekšdedzes motorus ievērojot kuģošanas noteikumus iekšējos ūdeņos.
e) Aizliegts lietot sistēmas ar dzīvām un beigtām zivīm, ziemas žibuļus, ziemas makšķeres.
f) Aizliegts atrasties tuvāk par 50 metriem no otras laivas un spiningot.
g) Dalībnieki, kuri rupji pārkāpuši noteikumus, tiks diskvalificēti un netiks pielaisti turpmākajās šādās sacensībās.
h) Velcēšana aizliegta.

4. Vērtēšana
a) Tiek izskatīti visi lomi, kas uzrādīti līdz plkst.15.00.
b) Visi sacensību dalībnieki startē vienā kopējā grupā.
c)  Sacensību uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvējus nosaka summējot noķerto zivju svaru.
d) Lomos drīkst paturēt tikai noteikumos atļautā izmēra līdakas (50 cm).
e) Zivīm jābūt svaigām.
f) Asari tiks vērtēti tikai no 20 cm garuma.

5. Apbalvošana
Komandu vērtējumā un individuāli 1-3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām.

6. Dalībnieku pieteikumi
a) Pieteikumus pieņem  sporta pasākumu organizators A. Pupics, tālr.: 28361938 vai sacensību dienā līdz plkst.7.45.
b)  Dalības maksa 3 EUR no komandas.

Sacensību galvenais tiesnesis:  Aglonas novada sporta pasākumu organizators A. Pupics

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv