Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicināti uz semināru „Vietējo produktu mārketings”

Latgales plānošanas reģions laika periodā no 2014. gada 26. augusta līdz 2015. gada jūnijam rīko mācību seminārus Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultantiem, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvjiem u.c. interesentiem. Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekts „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”

 Seminārs „Vietējo produktu mārketings”

 Norises vietas un laiks:

10.09.2014 plkst. 10.00           Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī

11.09.2014 plkst. 10.00           Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs, Kooperatīva ielā 6, 3.stāvs, Preiļos

12.09.2014 plkst. 10.00           Rēzeknes novada domes mazā zāle (1.stāvs), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē

Semināra mērķauditorija:

Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultanti, uzņēmēji, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvji, esošie un potenciālie vietējo produktu ražotāji – mājražotāji, kuri ir vai nav reģistrējušies PVD, kuru juridiskais statuss ir „zemnieku saimniecība” vai pašnodarbinātais vai tml. un izveidoto zaļo tirgu apsaimniekotāji; u.c. interesenti.

Semināra valoda: Latviešu

Semināra programmas anotācija:

Semināra programma ietver informāciju vispārīgu situācijas raksturojumu par Mājražošanu Latvijā, dažādiem mītiem un patiesībām par šo nozari kā arī par dažādām vietējo produktu atbalsta sistēmām kā arī ieskatu Vietējo pārtikas ķēžu darbībā. Programma paredz dalībniekiem iespēja uzzināt par to, kā organizējams tirgus un kā veicama tā vadīšana.

Apmācības ietver informāciju par jaunu produktu un tā dzīves ciklu. Apmācību programma paredz arī informāciju kā piedāvāt degustācijai un pārdot vietējos produktu. Tiks sniegta informācijas par tirgus izpēti un produkta virzīšanu tirgū, iepakojumu un produkta pasniegšanas veidiem. Svarīga sadaļa būs veltīta pārdošanas iemaņām un tirdzniecības izplatīšanas kanāliem un tirdzniecības procesam.

Lektors: Āris Ādlers kopš 2009. gada ir iesaistījies dažādu projektu vadībā kas saistīti ar Mājražošanas un Vietējā produkta attīstību. Šo gadu laikā veikta gan pētniecība saistībā ar šo tēmu, gan dažādu attīstības konceptu izstrāde. Kopš 2011. gada Āris Ādlers ir tiešā veidā iesaistījies Vietējā Identitātes produkta jēdziena iedzīvināšanai Latvijā. Āris Ādlers 2011. un 2012. gadā ir bijis eksperts pētījumu projektā par Vietējo produktu atbalsta sistēmas izveidi bijušā Aizkraukles rajona teritorijā, kurā tika izstrādāts arī 7 novadu pārtikas groza koncepts. Akadēmiskā izglītība iegūta maģistra programmā „Industrial Ingeneering and Management”

Semināru laikā tiks nodrošināta ēdināšana.

Provizatoriskais dalībnieku skaits -20 personas katrā seminārā.

DALĪBAS MAKSA: bez maksas. Semināru norise tiek apmaksāta no  projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” Nr. 4.3-24/NFI/INP-001 līdzekļiem.

PIETEIKŠANĀS: obligāta, sūtot e-pasta vēstuli ar pieteikuma anketu Sarmītei Teivānei uz e-pasta adresi sarmite.teivane@latgale.lv . Pieteikuma anketu skat. pielikumā.

Sīkāka informācija pa tālruni: tālr. 29118992.

Semināra darba kārtība:

 09:45- 10:00 Reģistrācija

 10:00- 11:30 Mājražošana un vietējais produkts

Šajā semināra sesijā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar vispārīgu situācijas raksturojumu par mājražošanu Latvijā, dažādiem mītiem un patiesībām par šo nozari kā arī par dažādām vietējo produktu atbalsta sistēmām kā arī ieskatu vietējo pārtikas ķēžu darbībā.

 11:30- 11:45 Kafijas pauze

 11:45- 13:00 Vietējo produktu tirgi un tirgošanās

Šajā semināra sesijā dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā organizējams tirgus un veicama tā vadīšana. Saruna būs par tirgus identitāti un tās veidošanu, kā arī tiks stāstīts par veiksmīgiem un neveiksmīgiem piemēriem no tirgus dzīves. Būs arī ieskats praktiskajā pārdošanā. Sesijas noslēgumā tiks runāts patērētāju kultūras izmaiņām un tendencēm – modes produktiem.

13:00- 13:30 Pusdienu pauze

 13.30- 15:00 Jauna produkta radīšana un pārdošana

Šajā semināra sesijā dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā radīt jaunu produktu, kādas ir produktu attīstības metodes, un kāds ir tā dzīves cikls. Būs ieskats arī ražošanas procesā un jauna produkta mārketinga metodēs.

 15:00- 15.15 Kafijas pauze

 15:15- 17:00 Produktu mārketings un mārketinga stratēģiju izstrāde

Šajā semināra sesijā tiks sniegta informācija par tirgus izpēti un produkta virzīšanu. Būs informācija arī par iepakojumu – produkta pasniegšanas veidiem. Svarīga sesijas sadaļa veltīta pārdošanas iemaņām, tirdzniecības kanāliem procesam. Sesijas noslēgumā tiks runāts par cenu veidošanu un zīmola veidošanu. Lektora vadībā būs iespējams iegūt arī dažas praktiskas iemaņas stratēģijas izstrādē

Pieteikuma anketa pieejama šeit:   pieteiksanas_anketa_marketinga_seminars

 

 

Avots: Latgales plānošanas reģions

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv