Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aizvadītais gads SAC„Aglona”

2011.gada spilgtākie un atmiņā paliekošie brīži, kā arī pateicības vārdi labvēļiem…

Ar vēja spārniem atkal pagājis viens gads, aizvadot gan priekus, gan bēdas. Gadu mijā domājām, cik skaists un ražīgs bijis aizvadītais laiks…

SAC „Aglona” 2011. gadu iesāka ar labdarības pasākumu, kuru sniedza Aglonas bazilikas kora skolas direktores Ievas Lazdānes audzēkņi ar diriģenti Irēnu Ļeonovu. Slimos un  guļošos iemītniekus audzēkņi apciemoja viņu istabiņās, dāvājot dziesmas un siltus vārdus.

Pie SAC „Aglona” pagalmā tika izveidota ļoti interesanta rudens ražas izstāde, kurā piedalījās arī uzņēmējs Jānis Džeriņš, dāvājot savus milzīgos ķirbjus.

Gribas  pateikties labajiem cilvēkiem, kuriem rūp līdzcilvēku labais noskaņojums. Paldies ansamblim „Uzori”, Bicānu ģimenei no Višķiem, Šķeltovas pamatskolai, Jaunaglonas arodvidusskolai,  Aglonas kultūras nama folkloras kopai „Olūteņš”,  Aglonas kultūras nama pop grupai „Malai”, Aglonas vidusskolas skolēniem un pedagogiem. Milzīgs paldies skolotājai Monikai Pušņakovai par dāvātajām grāmatām, kā arī uzņēmējam Artūram Gražulim par dāvātajām mēbelēm.

SAC centrā  tālākie viesi bija no Kurzemes – Liepājas senjori „Zilais lakatiņš.”

Ar skanīgām līgo dziesmām SAC Jāņus un Pēterus ielīgoja dziedātājs Romualds Kairāns  no Preiļiem.

Par godu Latvijas valsts svētkiem ar koncertu viesojās Vārkavas vidusskolas 12. klases zēnu koris Romualda Kairāna vadībā. SAC iedzīvotāju dzimšanas dienas ballītē skanēja Vinsentīna Kūkoja un viņa dēla Riharda izpildītās dziesmas.

SAC iedzīvotāji  arī apmeklēja kultūras pasākumus ārpus centra – Aglonas kultūras namā Pensionāru ballīti, Preiļu estrādē apmeklējām šlāgergrupu koncertu, uz kuru uzaicinājumu saņēmām no Jura Ostrovska un grupas „Patrioti.lg” .

Rudenī, skaistā, saulainā dienā, nozīmīgākais gada pasākums bija SAC  50 gadu jubileja. Šajā pasākumā dalībnieku sirdis priecēja grupa „Marchelo”  no Rēzeknes.

Pirms Ziemassvētkiem SAC iemītnieki kopā ar Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centru „Strops” uzsāka  jaunu tradīciju – kopīgi cept piparkūkas.

Kūču vakars SAC viesojās Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis un dziedošā Greižu ģimene. Tika lasīti svētie raksti un dziedātas Ziemassvētku dziesmas, kopīgi dalītas un lauztas oblādes. Kūču vakaram SAC iemītniekiem Aglonas  bitenieks Vilhelms Jackevičs dāvināja medu.

Esam priecīgi, ka savus iedzīvotājus neaizmirst Vārkavas novads un Aizkalnes pagasts.

Gadu noslēdzām ar Jaungada eglīti. Pasākumu krāšņāku darīja Vārkavas novada pašdarbnieki ar izrādi „Tā ir dzīve” Anitas Brakovskas vadībā.

Par šo humora pilno  izrādi SAC iemītnieki un darbinieki bija sajūsmā. Neiztika arī bez dāvanām un bez Ziemassvētku vecīša, kura lomā iejutās Jānis Brakovskis. Jaungada eglītē, viena no vecākajām iemītniecēm, Antoņina Bernāne noskaitīja visskaistāko dzejoli no savas pūra lādes.

Labu veselību un panākumiem bagātu Jauno gadu SAC iemītniekiem, darbiniekiem, labdariem novēlot, SAC „Aglona” sociālā darbiniece Inga Sprūģe.