Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aizvadītais gads SAC „Aglona”

Noslēdzoties 2016. gadam,  Sociālās aprūpes centrā „Aglona” (turpmāk – aprūpes centrs) dzīvoja 58 vecuma pensionāri un personas ar invaliditāti. Laika periodā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim aprūpes centrā iestājās 20 iemītnieki un izstājās 13. Faktiskais vietu aizpildījums pārskata periodā (gultu/ dienu skaits) ir 20441.

No kopējā iemītnieku skaita aprūpes centrā uzturas 15 iemītnieki ar fiziskās attīstības traucējumiem, kuriem nepieciešama pastiprināta ikdienas kompleksā aprūpe.

Aprūpes centrā iemītniekiem sekmīgi tiek nodrošināta pilna aprūpe, sociālā rehabilitācija, medikamenti un ārstniecības līdzekļi, kultūras pasākumi un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Visu pakalpojumu klāstu nodrošinājumu savas kompetences ietvaros veic personāls, kur saskaņā ar apstiprināto štatu sarakstu 2016. gadā bija astoņas aprūpes personāla štata vietas, septiņas medicīnas personāla štata vietas, pārtikas bloka četras štata vietas, pārējais personāls: saimnieciskais, tehniskais, apkalpojošais, administratīvais personāls – divpadsmit štata vietas. Personāla profesionālas kvalifikācijas uzturēšanai aprūpes centra darbiniekiem tika organizētas apmācības gan aprūpes centra telpās, gan rīkoti komandējumi. Kvalifikācijas pilnveides kursus galvenokārt ir apguvuši medicīnas un aprūpes darbinieki.

Infrastruktūras uzlabošanai tika iesniegts projekts par pirts telpas renovāciju, kas  ES finansējuma trūkuma dēļ  netika atbalstīts. Projekta plānotās aktivitātes tiks iesniegtas jaunajā plānošanas periodā, kā arī tiek veikti plānošanas darbi par jaunu projektu izstrādi.

Ieguldīti lieli līdzekļi ēkas ugunsdrošības jautājumu sakārtošanā, organizētas darbinieku un iemītnieku apmācības ugunsdrošībā. Veikti teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbi, iežogota notekūdeņu attīrīšanas stacijas teritorija. Organizētas teritorijas un kapsētas sakopšanas talkas.

Rūpējoties par iemītnieku labsajūtu un veselīgu dzīvesveidu, vasaras un pavasara periodā iemītniekiem bija iespēja priecāties par krāšņo apkārtni, baudīt pašu izaudzētus zaļumus, mieloties ar augļu dārza veltēm. Augļu dārzs, ierīkots 2013. gada īstenotā projekta „Augļu koku un krūmogulāju iegāde SAC „Aglona” iemītnieku veselīga uztura un māju sajūtu radīšanai” ietvaros.

Kopā ar iemītniekiem esam kopīgi organizējuši vairākus kultūras pasākumus, ripinājuši Lieldienu olas, nosvinējuši saulgriežu svētkus, ielūkojāmies kaimiņu zemē – Lietuvā, smēlāmies spēku pastaigu takā virs koku galotnēm Anīkščos un Naujenas pagasta atpūtas parkā „Stalkers”, nosvinējuši iemītnieku dzimšanas dienas, izrotājuši Ziemassvētku egli un uzņēmuši gan ārzemju viesus, gan mākslinieku kolektīvus.

Pārskata periodā aprūpes centrā tika veiktas vairāku institūciju plāna un tematiskās pārbaudes. Visu pārbaužu rezultāti ir bez būtiskiem aizrādījumiem, norādot to, ka aprūpes centra darbinieku paveiktais darbs un attieksme pret uzdotajiem darba pienākumiem ir augstā līmenī.

Lielākās izmaksas pārskata periodā sastādīja: darbinieku amata atalgojumi, ēdināšanas izdevumi, iestādes uzturēšanas izdevumi, medikamentu iegāde, saimnieciskā inventāra, līdzekļu iegāde.

Turpinot iepriekšējā gadā izvirzīto prioritāšu plānošanu, tiks turpināti darbi pie klientu piesaistes, infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, darbinieku kapacitātes paaugstināšanas un projektu piesaistes.

Sakām paldies visiem līdzcilvēkiem par sniegtajiem dāvinājumiem aprūpes centra iemītniekiem.

 

Informāciju iesniedza: Gunta Grigule, SAC “Aglona” lietvede

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv