Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aizvadīts darbīgs gads

2015.gada nogalē Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops” atzīmēja savu piekto pastāvēšanas gadadienu. Piecu gadu pastāvēšanas laikā Aglonas BJBLPC „Strops” ir ieguvis popularitāti gan Aglonas, gan kaimiņu novadu iedzīvotāju vidū. 2015.gadā „Stropu” apmeklēja un smēla pieredzi tuvi un tāli ciemiņi, interesi par bērnu un jauniešu centra darbību izrādīja vairāki Latvijas novadi, kā arī ārzemju viesi.


Aglonas BJBLPC „Strops” ir iecienīts gan Aglonas novada, gan kaimiņu novada bērnu un jauniešu, gan Aglonas ciemiņu vidū. 2015.gadā centra apmeklētāju skaits ir 10414. Mācību gada laikā mēnesī kopā centru apmeklē 1027 cilvēki, t.i. vidēji 50 bērni un jaunieši dienā. Vasaras mēnešos centru apmeklē vidēji 20 bērni dienā. Aktīvāk bērnu un jauniešu centru apmeklē Aglonas pagasta bērni un jaunieši, kā arī bērni un jaunieši no citiem novadiem un Aglonas ciemiņi, mazāk apmeklētāju ir no Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastiem. Centrs piedāvā plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, katru dienu ir iespējams spēlēt galda spēles, daudzfunkcionālās un attīstošās spēles, darboties ar lego. 2015.gadā iegādātas 6 jaunas galda spēles, 7 lego konstruktoru komplekti, galda hokejs. Lielu atbalstu galda spēļu iegādē sniedza Aglonas biedrība „Neaizmirstule”. Bērni labprāt skatās jaunākās multfilmas, klausās mūzikas ierakstus, zīmē, darbojas radoši. Centrs nodrošina interneta izmantošanas iespējas, bērniem ir nodrošināti 5 datori. 2015.gadā bija iespēja apmeklēt neformālās izglītības nodarbības „Prasmju lāde”, „Radītprieks”, darboties pulciņā „Brīnumu pasaule”, attīstīt un pilnveidot savu dejotprasmi pulciņā „Ritma dejas”. Pirmsskolas vecuma bērni labprāt apmeklē tautisko deju un radošās angļu valodas nodarbības. Centra darbinieki organizē arī tematiskos pasākumus. Telpas un centra apkārtne vienmēr tiek estētiski noformētas atbilstoši gadskārtu tradīcijām un svētkiem. Vasaras sezonā tiek piedāvātas organizētās aktivitātes. Bērnu vidū ir iecienīta dzimšanas dienu ballīšu organizēšana centrā, klases vakaru svinēšana.

2015.gadā, sadarbībā ar izglītības darba speciālisti interešu izglītības jomā un novada izglītības iestādēm, centrā tika organizēti novada interešu izglītības pasākumi – konkurss „Anekdošu virpulis 2015”, konkurss-izstāde „Lidice 2015”, novada dzejas un dziesmu festivāls „Mīlestības pasaule un es tajā”, novada jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”, novada skatuves runas konkurss, novada konkurss-izstāde „Rakstu darbi”, “Spicais zēns 2015”. Centrā tika organizēti vairāki semināri novada izglītības iestāžu pašpārvalžu līderiem, dalībniekiem un skolotājiem.

Aizvadītajā gadā, sadarbībā ar Aglonas novada biedrību „Neaizmirstule” projekta “Nesēdi tumsā” ietvaros skolu pašpārvalžu dalībniekiem bija iespēja piedalīties līderisma skolas “Satiec savu rītdienu” 3 nodarbībās, bet novada skolotājiem bija iespējas pilnveidot komunikācijas prasmes un iemaņas apmācību kursā “Saskarsme un komunikācija”.

2015.gadā Aglonas BJBLPC „Strops” darbinieki izstrādāja un no 15.maija līdz 15.septembrim veiksmīgi realizēja projektu „Radi pats!”. Projekts tika īstenots ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu, tas 100 % apmērā tika finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā tika atbalstīta radošo jauniešu festivāla „Tādi esam!” organizēšana, tika organizētas divas jauniešu iniciatīvu akcijas „Mācāmies un darām!”. Šo akciju rezultātā tapa vides objekts pie Aglonas BJBLPC „Strops”, kā arī Aglonas BJBLPC „Strops” apmeklētājus priecē jauniešu veidotais sienas gleznojums. Jauniešiem bija iespēja piedalīties sešās meistardarbnīcās „Vasaras pieturas”, kurās bija iespēja apgūt mezglošanas, filcēšanas, darba ar vasku, tekstildarbu, dekoru izgatavošanas, floristikas prasmes. Notika divi praktisko apmācību cikli „Iniciatīva”. Jauniešiem bija iespēja apgūt salsas deju prasmi un darboties ar lego konstruktoriem. Projektā kopumā tika iesaistīti ap 100 Aglonas novada jauniešu. Šajā gadā centra darbinieki arī izstrādāja un iesniedza “Labie dari” projektu par spēļu moduļmājas izveidi, taču tas netika atbalstīts.

Centrā tika organizētas dažādas tikšanās. Izglītības un zinātnes ministrija organizēja tikšanos “Darba ar jaunatni plānošana pašvaldībā”, kurā tika aicināti piedalīties novada jaunieši, pašvaldības darbinieki, deputāti, kā arī visas darbā ar jaunatni ieinteresētās personas. Sadarbībā ar Aglonas novada centrālo bibliotēku novada iedzīvotājiem centrā bija iespēja tikties ar rakstnieci Māru Zālīti, kā arī tika organizēta Latgales reģiona tūrisma informācijas centru speciālistu kopsapulce. Centrā sadarbībā ar Aglonas novada biedrību “Neaizmirstule” tika organizēts ideju konkursa „Uzdrīksties Aglonā!” noslēguma pasākums.

Aglonas BJBLPC „Strops” aizvien pieprasītāki kļūst spēļu bibliotēkas pakalpojumi, spēles 2015. gadā tika izsniegtas 170 reizes. Populārs ir arī tūrisma resursu punkts, tā pakalpojumi tika izmantoti 35 reizes, kā arī resursu punkta jaunajiem vecākiem pakalpojumi tiek izmantoti ļoti aktīvi.

Centrā strādā ļoti radoši, augsti kvalificēti darbinieki: divi audzinātāji uz slodzi, viens uz 0,5 likmi, centra vadītājs uz 0,5 likmi, psihologs uz 0,5 likmi un viens tehniskais darbinieks uz 0,75 likmi. Centra darbinieki regulāri apmeklē dažādus kursus un seminārus, ceļ savu kvalifikāciju.

Gada nogalē centra darbinieki atbalstīja akcijas un sagatavoja 30 apsveikumus Ziemassvētkos vientuļajiem pensionāriem, kā arī 100 eglīšu rotājumus Aglonas KC eglei.

Centrs atvērts apmeklētājiem katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 18:00. „Stropā” ikviens ir laipni gaidīts, te var lietderīgi pavadīt laiku kopā ar draugiem, piedalīties organizētajās aktivitātēs, darboties radošajās darbnīcās, apmeklēt neformālās izglītības nodarbības.

Informācija par centra aktivitātēm ir pieejama sociālajos tīklos web: www.draugiem.lv/centrs, kur ir reģistrējušies 1093 dažāda vecuma sekotāju. Šī lapa 2015.gadā ir apmeklēta 23184 reizes, un twitter: @BJC_Strops.

Paldies par sadarbību Aglonas novada biedrībai „Neaizmirstule”! Paldies visiem bērnu un jauniešu centra „Strops” labvēļiem, atbalstītājiem. Turpmākajā darbā vēlētos veidot ciešāku sadarbību ar novada iestādēm un organizācijām, kā arī pašvaldības deputātiem un speciālistiem.

Informāciju iesniedza:  Lolita Kaļāne, Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv