Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aizvadīts XV Latgales senioru dziesmu un deju festivāls

9. jūlijā Aglonas novads aicināja dalībniekus un viesus uz XV Latgales novadu senioru dziesmu un deju festivālu „Dziedot dzimu, dziedot augu…”. Šajā pasākumā piedalījās 71 pašdarbības kolektīvs ar aptuveni 900 dalībniekiem no 16 Latgales reģiona novadiem – Balviem, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvāniem, Ludzas, Preiļiem, Rēzeknes, Riebiņiem, Rugājiem, Vārkavas, Viļakas, Viļāniem un Aglonas.


Pie Aglonas Maizes muzeja notika ielas koncerts un gadatirgus. Tad senioru biedrību un pašvaldību pārstāvji tika aicināti uz pieņemšanu un tikšanos ar Aglonas novada pašvaldības vadību, kas tika rīkota Aglonas vidusskolas aktu zālē. Pasākumā tika sumināti pašdarbnieku kolektīvu un pensionāru biedrību  vadītāji,  pasniegtas pateicības un nelielas piemiņas zīmes.

Vēlāk daudzi kolektīvi piedalījās Svētā Misē Aglonas bazilikā, tad visi devās svētku gājienā līdz Aglonas brīvdabas estrādei, kur norisinājās festivāla svētku koncerts. Gājienam priekšgalā plīvoja Latgales novada senioru dziesmu un deju svētku karogs, tad sekoja grezna kariete ar divu zirgu pajūgu, kur sēdēja kučieri un Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helena Streiķe ar godātiem ciemiņiem – Latgales reģionālās pensionāru apvienības padomes priekšsēdētāju Zofiju Zujevu un Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu.

Katrs kolektīvs ar savu karogu priekšgalā izcēlās ar krāšņiem tērpiem un rotām. Gājiens bija ļoti skaists, krāsains.

Pasākuma noslēguma koncertu Aglonas brīvdabas estrādē ieskandināja senioru apvienotais koris . Apsveikuma vārdus festivāla dalībniekiem un skatītājiem teica Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe un Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule, ka arī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.

Festivāla koncertā uzstājās Latgales novadu kori, vokālie ansambļi, folkloras kopas, deju kolektīvi. Latgale ir bagāta ar savām daudzveidīgām  pašdarbības  tradīcijām. Mazākumtautību kolektīvi izpildīja dziesmas krievu, baltkrievu, poļu un ukraiņu valodās.

Pēc galā koncerta Latgales novada senioru dziesmu un deju svētku karogs tika svinīgi nodots Līvānu novada domes priekšsēdētājam, kur nākošgad notiks jau XVI Latgales novadu senioru dziesmu un deju festivāls.

Noslēgumā klātesošos uzrunāja Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele un Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, kuras pasniedza Pateicības rakstu Helēnai Streiķei par ieguldīto darbu festivāla organizēšanā un Zofijai Zujevai – šo svētku idejas autorei un ilggadējai Latgales reģionālās pensionāru apvienības vadītājai.

FOTOGALERIJA 1.daļa

FOTOGALERIJA 2.daļa

 Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv