Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aktīvas brīvā laika pavadīšanas zonas izveide pie Aglonas internātvidusskolas

Aglonas internātvidusskolas Skolēnu Dome piedalījās nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” Mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2015” un guva finansiālu atbalstu 500 eiro apmērā projekta „Aktīvas brīvā laika pavadīšanas zonas izveide pie Aglonas internātvidusskolas” realizēšanai. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Aglonas internātvidusskolas skolēniem, Jaunaglonas ciemata bērniem un jauniešiem izveidot brīvā laika pavadīšanas zonu, lai veicinātu sportisko aktivitāšu dažādošanu un veselīgu dzīvesveidu.

Projekta ietvaros tiks uzstādītas āra vingrošanas iekārtas, kas ietvers zviedru sienu, pievilkšanās stieni, preses vingrinājumu iekārtas, līdztekas. Investīcijas sportiskām aktivitātēm, veselīgam dzīvesveidam un draudzīgas vides veidošanai ir investīcijas ilgtermiņa attīstībā.

Informāciju iesniedza:

Projekta vadītāja Māra Ušacka