Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aktivitātes interešu izglītības jomā

Saturs atjaunots: 26.03.2014.

Raiti, interesanti un radoši norit interešu izglītības aktivitātes Aglonas novadā 2013./2014.m.g.
No 2013.gada 16.decembra līdz 2014.gada 17.janvārim Aglonas BJBLPC „Strops” bija apskatāma Aglonas novada izglītības iestāžu dalībnieku Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2014”. Izstādes tēma „Lauku un dārza darbi manā ģimenē”, konkursam tika iesniegti un bija apskatāmi 47 bērnu darbi no Aglonas internātvidusskolas, Priežmalas pamatskolas, Aglonas Katoļu ģimnāzijas un Aglonas vidusskolas. 2.kārtai žūrija: māksliniece Vija Stupāne, Aglonas BJBLPC „Strops” audzinātāja Inga Gribuška un Preiļu mūzikas un mākslas skolas pasniedzēja un Priekuļu pamatskolas mājturības skolotāja Anita Puncule izvirzīja 11.darbus: Aglonas internātvidusskolas skolēnu Denisa Dronova, Ričarda Matīsa Āriņa, Viktorijas Nartišas, Konstantīna Ivanova, Tatjanas Ivanovas darbi (skolotāja Valentīna Kočkere), Priežmalas pamatskolas skolēnu Amandas Reščenko, Patrīcijas Resčenko, Jūlijas Murānes, Vladislava Hmeļnicka un Floristikas pulciņa dalībnieku darbi  (skolotāja Anita Reščenko), Aglonas vidusskolas  skolnieces  Loretas Čerpakovskas darbs  ( skolotāja Vija Kovaļkova). 2014.gada 20.februārī Zemkopības ministrijas Lielajā zālē notika 42.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa  „Lidice 2014” Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākums, kuru vidū bija arī mūsu novada Priežmalas pamatskolas skolēni Amanda Reščenko un Vladislavs Hmeļnickis, kuru darbi tika izvirzīti dalībai nākamajā konkursa kārtā Čehijā. Priecājamies par mūsu novada bērnu sasniegumiem un vēlam panākumus Amandai un Vladislavam konkursā Čehijā!

2014.gada 9.janvārī Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā „Strops” notika jau otrais novada anekdošu stāstītāju konkurss „Anekdošu virpulis 2014”, kurā piedalījās 17 joku stāstītāji no Priežmalas pamatskolas, Aglonas internātvidusskolas un Aglonas vidusskolas. Jautrā gaisotnē žūrija, kuras sastāvā bija Aglonas novada Kultūras centra metodiķe Daina Anina, Aglonas BJBLPC „Strops” audzinātāja Laura Mežiniece, grupas „Miggla” ģitārists Ivars Kalvāns, vērtēja konkursa dalībnieku sniegumu un noteica uzvarētāju. Par labāko anekdošu stāstnieku tika atzīts Priežmalas pamatskolas 8.klases skolēns Oskars Barovskis (skolotāja Sandra Rakova), kurš 20.februārī mūsu novadu pārstāvēja Dienvidlatgales novada anekdošu konkursa „Anekdošu virpulis 2014”  pusfinālā Līvānos.  Arī pusfinālā O.Barovskis apliecināja savu joku stāstītāja talantu un 1.aprīlī Smieklu dienā Rīgā piedalīsies „Anekdošu virpuļa” finālā, kurā savu talantu rādīs labākie smīdinātāji no visas Latvijas.

2014.gada 19.februārī Aglonas vidusskolas aktu zālē izskanēja vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2014”. Tajā piedalījās Priežmalas pamatskolas sākumskolas vokālais ansamblis 9 dalībnieku sastāvā (skolotāja Ilona Bazuļeva) un Aglonas vidusskolas 5.-7.klašu vokālais ansamblis 15 dalībnieku sastāvā (skolotāja Lilita Valaine). Savam repertuāram skolēni kopā ar skolotājām izvēlējās dziesmas par vanagiem, cielavām un citiem spārnotajiem draugiem,  jo šī gada konkursa tēma ir „Putni”. Kopā ar skatītājiem konkursa dalībnieku sniegumā uzmanīgi ieklausījās žūrija: Aglonas bazilikas kora skolas skolotāja Jacinta Ciganoviča, Aglonas internātvidusskolas  direktors, mūzikas skolotājs Didzis Vanags, Preiļu pamatskolas un Aglonas Katoļu ģimnāzijas mūzikas skolotājs Intars Mežinieks. Aglonas vidusskolas 5.-7.klašu vokālais ansamblis 15.martā  Preiļos pārstāvēja mūsu novadu Latgales novada vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2014”.

2014.gada 25.februārī Aglonas BJBLPC „Strops” notika Skatuves runas konkurss, kurā piedalījās 18 dalībnieki: 11 no Aglonas vidusskolas, 4 no Aglonas internātvidusskolas, 2 no Aglonas Katoļu ģimnāzijas un 1 no Grāveru pamatskolas. Skatuves runas konkurss attīsta runas kultūru un uzstāšanos publikas priekšā. Konkursā vērojām gan dalībnieku  satraukumu, gan prieku par savu sniegumu. Skolēnu priekšnesumus vērtēja Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītāja Dzintra Savitska, Aglonas novada jauniešu lietu speciāliste Ināra Ukina, Daugavpils Universitātes Sabiedrisko attiecību nodaļas menedžere Zane Ločmele.

Labāko sniegumu 1.klašu vecuma grupā parādīja un 1.pakāpes diplomu ieguva Aglonas Katoļu ģimnāzijas skolniece Evelīna Placinska (skolotaja Anita Muižniece), 2.pakāpes diplomu ieguvu Aglonas vidusskolas skolnieks Niks Kristiāns Karpovs un 3.pakāpes diplomu – Aglonas vidusskolas skolniece Dagnija Poļakeviča (skolotaja Vija Kovaļkova).
2.-3.klašu grupā 1.pakāpes diplomu ieguva  Aglonas internātvidusskolas 3.klases skolniece Kerija Keita Kampāne (skolotāja Vanda Vanaga), 2.pakāpes diplomu – Aglonas vidusskolas 2.klases skolēns Elmārs Stivriņš (skolotāja Valentīna Meldere), 3.pakāpes diplomu – Aglonas Katoļu ģimnāzijas 3.klases skolēns Armands Čaplinskis (skolotaja A.Muižniece). 4.-6.klašu grupā 1.pkāpes diplomu ieguva Aglonas vidusskolas 6.klases skolniece Alise Ivbule (skolotāja M.Pušņakova), 2.pakāpes diplomu ieguva Grāveru pamatskolas 4.klases skolniece Valērija Platonova (skolotājas Inese Egle un Nonna Jakovļeva), 3.pakāpes diplomu ieguva Aglonas internātvidusskolas 5.klases skolniece Dace Daukšte (skolotāja Elīna Smirnova). 7.-9.klašu skolēnu grupā 1.pakāpes diploms piešķirts Aglonas vidusskolas 8.klases skolniecei Karīnai Makrjakovai (skolotāja M.Pušņakova), 2.pakāpes diploms – Aglonas internātvidusskolas 7.klases skolniecei Sintijai Ruskulei (skolotāja E.Smirnova), bet 3.pakāpes diploms – Aglonas vidusskolas 7.klases skolniecei Līgai Gavarei (skolotaja Regīna Grigule).

Paldies skolēniem un skolotājiem par sagatavotajiem priekšnesumiem! Mūsu novadu Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā Latgalē 2014.gada 3.aprīlī Jēkabpilī pārstāvēs Aglonas vidusskolas 8.klases skolniece Karīna Makrjakova.Paldies visiem dalībniekiem, kuri bija veikuši aizraujošus eksperimentus, pētījuši dažādas lietas, izzinājuši interesantus procesus. Šī gada 27. februārī viņi visus interesentus ar savu pētījumu rezultātiem iepazīstināja Aglonas BJBLPC „Strops” Jauno vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē”. Konkursā piedalījās 15 dalībnieki ar 7 eksperimentiem. Paldies Aglonas vidusskolas skolotājām Vijai Kovaļkovai, Marijai Lukjanovičai un Priežmalas pamatskolas skolotajai Ingrīdai Kroičei par skolēnu sagatavošanu šim konkursam.

Paldies žūrijai – Aglonas vidusskolas skolotājai Vijai Kovaļkovai, Priežmalas pamatskolas skolotājai Ingrīdai Kroičei, Aglonas BJBLPC „Strops” audzinātajai Laurai Mežiniecei. Žūrija no visiem oriģinālajiem darbiem izvēlējās vienu pašu veiksmīgāko dalībai nākamajā kārtā. 2014.gada 15.martā  Rīgā Latvijas universitātes Ķīmijas fakultātē Aglonas novadu ar eksperimentu „Glābsim kokus” pārstāvēja Aglonas vidusskolas 1.klases komanda, kuras sastāvā bija Niks Kristiāns Karpovs, Dagnija Poļakeviča un Intars Punculis (skolotāja V.Kovaļkova). Skolēnu komanda vairāku nedēļu garumā vāca papīra atkritumus gan savā klasē, gan arī  skolas kabinetos, svēra tos, apkopoja savāktā papīra kopējo svaru, aprēķināja, cik koku tika nozāģēts, papīra iegūšanai. Skolēni izlietoto papīru ne tikai nodeva makulatūra, bet no tā paši pagatavoja dāvanas, rakstāmpiederumu turētājus un dekorācijas.

Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” 2014.gada tēma ir „Enerģija”. Lai veidotu izpratni par energoefektivitāti, tās lietderību, Aglonas vidusskolas skolotāja Vija Kovaļkova un 1.klases skolēnu kolektīvs ir izstrādāja aizraujošu, radošu un aktīvu spēli jaunāko klašu skolēniem, kuru viņi veiksmīgi demonstrēja novada vides izziņas spēļu konkursā un ieguva atzinību.

Patreiz Aglonas BJBLPC „Strops” telpās tiek izvietoti un tuvākajā laikā būs apskatāmi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa darbi „Trejdeviņas saules lec”. Labākie darbi piedalīsies 2.kārtā kultūrvēsturiskajā novadā Latgalē – Rēzeknē. Fotogrāfijas ir apskatāmas arī sadaļā – Fotogalerijas.

Izglītības darba speciāliste
interešu izglītības jomā
Lolita Kaļāne