Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aktualitātes lauku saimniekiem

Tuvojas jaunā sezona lauksaimniecībā un laiks, kad varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai. Atbalsta pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība” 2021. gadā jauni klienti un klienti, kuriem saistības beidzās 2020. gadā, varēs uzņemties jaunas divu gadu saistības. Klientiem, kuriem nav iepriekšēja pieredze bioloģiskajā lauksaimniecībā, lai saņemtu atbalsta maksājumu, būs jāapgūst apmācību kurss par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm.

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs organizē 56 stundu bez maksas mācības:

“Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)”

Mācību sākums plānots 7. aprīlī.

Mācībām obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 6. aprīlim. Vietu skaits ir ierobežots.

Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā.

Plānotais mācību periods no 07.04.2021. līdz 10.05.2021.

Mācību dalībniekam jābūt iesaistītam lauksaimniecības nozarē.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014. – 2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi’’ apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”’ ietvaros, LAD Līguma Nr. LAD131118/P44. Projekta numurs: 18-00-A00101-000006

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mācību ietvaros gūsiet aktuālu informāciju par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm , kā arī gūsiet zināšanas par ražošanas plānu izstrādi. Pabeidzot mācības LLKC Tālmācībā būs iespēja nokārtot testus un aizstāvēt ražošanas plānu, kā arī iegūt apliecību, kura būs derīga lai saņemtu atbalsta maksājumu, kā arī lai startētu projektu konkursā Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības (15 000 eiro).

Pieteikšanās un plašāka informācija zvanot vai rakstot: Terēze Brazeviča 26320141, tereze.brazevica@llkc.lv

Avots: LLKC Krāslavas konsultāciju birojs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv