Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

ALTUM programmas Covid-19 ietekmes pārvarēšanai uzņēmējiem pieejamas arī nākamgad

Lai turpinātu palīdzēt uzņēmumiem iespējami ātrāk pārvarēt Covid-19 krīzes izraisītās grūtības, komersanti arī 2021. gadā varēs pieteikties Attīstības finanšu institūcijas ALTUM krīzes atbalsta instrumentiem.Līdz šim ALTUM krīzes atbalsta instrumentus izmantojuši un veiksmīgi pielietojuši daudzi uzņēmēji, un visu ALTUM programmu kopējā pozitīvā ietekme uz ekonomiku kopš krīzes sākuma ir pārsniegusi jau 650 miljonus eiro. Vienlaikus ALTUM turpinās piedāvāt arī visas ikdienas atbalsta programmas dažādām uzņēmēju vajadzībām.


ALTUM programmas Covid-19 radīto seku pārvarēšanai plānots turpināt līdz 2021. gada vidum. Atkarībā no individuālām vajadzībām uzņēmumi neatkarīgi no nozares var izmantot sešas ALTUM piedāvātās krīzes programmas  – garantijas banku kredītu brīvdienām, garantijas banku aizdevumiem lielajiem komersantiem, Altum aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem, Altum sindicētos (kopā ar banku) aizdevumus vidējiem un lielajiem komersantiem, eksporta kredītu garantijas arī uz Eiropas Savienības (ES) valstīm visiem komersantiem neatkarīgi no lieluma, kā arī kapitāla fonda finansējumu.

ALTUM programmas krīzes skartiem uzņēmējiem neatkarīgi no nozares. Programmas paredzētas uzņēmumiem, kuri var pierādīt Covid-19 ietekmi un kuri nav finanšu grūtībās.

Aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem. Uzņēmumiem, kuriem ir būtiski samazinājies darbības apjoms un nepieciešami papildu resursi darbības uzturēšanai, ALTUM nodrošina apgrozāmo līdzekļu aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem, tai skaitā samazinātu procentu likmi un kredīta brīvdienas līdz 12 mēnešiem, turklāt plānots šo periodu pagarināt līdz 18 mēnešiem. Jāpiebilst, ka apgrozāmo līdzekļu aizdevumi pieejami uzņēmumiem neatkarīgi no nozares.
Garantijas banku kredītu brīvdienām. Ja uzņēmējam Covid-19 dēļ radušās objektīvas grūtības izpildīt saistības bankā, ALTUM piedāvā kredīta garantiju, kas ļaus bankām atlikt pamatmaksājumu summas uz laiku līdz diviem gadiem, kā arī piesaistīt garantiju jauniem finanšu pakalpojumiem. Garantijas banku kredītu brīvdienām pieejamas uzņēmumiem neatkarīgi no nozares un lieluma.
Eksporta darījumu apdrošināšana. Lai palīdzētu pēc iespējas lielākam lokam eksportētāju nodrošināties pret ārvalstu pircēju maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu atlikto maksājumu gadījumos, ALTUM piedāvā eksporta garantijas. Arī nākamajā gadā programma darbosies ar paplašinātiem nosacījumiem – garantiju varēs saņemt darījumiem arī ar ES un atsevišķām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstīm neatkarīgi no uzņēmuma lieluma un eksporta valsts.
Garantijas lielajiem komersantiem. Lielo uzņēmumu atbalstam, kuru darbību skārusi Covid-19 izplatība, izveidota atsevišķa garantiju programma. Tās mērķis ir palīdzēt dzīvotspējīgiem lielajiem komersantiem nodrošināt nepārtrauktu saimniecisko darbību, veicināt konkurētspēju, kā arī palielināt eksporta apjomus.
Kapitāla fonds. Lai atbalstītu labi pārvaldītus un perspektīvus uzņēmumus, kas krīzes ietekmē nonākuši pagaidu grūtībās, ir izveidots Kapitāla fonds. Tas paredzēts arī tiem lielajiem uzņēmumiem, kuri Covid-19 ietekmes rezultātā vēlas pielāgot vai mainīt savu līdzšinējo biznesa modeli. Kapitāla fonda atbalstam uzņēmēji var pieteikties līdz pat 2021. gada 30. septembrim.
Aizdevumi vidējiem un lielajiem komersantiem. Aizdevumi eksporta un konkurētspējas saglabāšanai un palielināšanai, kā arī dzīvotspējīgu projektu īstenošanai.

Dzīve noris arī ārpus Covid-19.

Līdzās visiem krīzes instrumentiem, ALTUM turpina nodrošināt arī citus finanšu instrumentus. Tas ir finansējums biznesa uzsācējiem, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un energoefektivitātes uzlabošanai, lauksaimniecības zemes iegādei un citām lauksaimnieku vajadzībām, kā arī sociālā biznesa attīstīšanai. Visas ALTUM pieejamās atbalsta programmas paredzētas dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nepietiekama nodrošinājuma, paša līdzdalības, pieredzes vai citu objektīvu iemeslu dēļ finansējums nav pieejams komercbankās. Virkne atbalsta instrumentu pieejami arī privātpersonām mājokļa pieejamībai un māju siltināšanai.

Informācija par visām ALTUM programmām: www.altum.lv

Avots: Finanšu ministrija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv