Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apbalvotas Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbībai draudzīgākās pašvaldības

Lai palielinātu pašvaldību lomu uzņēmējdarbības sekmēšanā un motivētu pašvaldības vairāk ieguldīt sava budžeta līdzekļus uzņēmējdarbības atbalstam, šī gada oktobrī un novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu rīkoja konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”.

Konkursa mērķis bija noteikt Latgales reģiona rezultatīvākās pašvaldības, kuras sava pamatbudžeta ietvaros īsteno daudzveidīgus atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai. Konkursā tika vērtēti pašvaldību īstenoto atbalsta pasākumu atdeve jeb sasniegtie rezultāti, kā arī ņemta vērā atbalsta pasākumu izdevumu proporcija pret pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

“Latgales reģiona pašvaldības ir ļoti pretimnākošas uzņēmējiem – visur ir pieejams informatīvs atbalsts ar uzņēmējdarbību saistītu jautājumu risināšanā, daudzas pašvaldības atvēl budžeta līdzekļu mazu grantu konkursu organizēšanā, uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanā. Šis konkurss ir iespēja pateikties pašvaldībām par to pienesumu biznesa attīstībā” – norāda Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Dalībai konkursā pieteikumus iesniedza astoņas Latgales pašvaldības: Daugavpils pilsēta un Daugavpils, Rēzeknes, Preiļu, Riebiņu, Krāslavas, Balvu, Viļakas novadi.

Par laureātu noteikšanu un naudas balvu sadali lēma Latgales plānošanas reģiona izveidota vērtēšanas komisija ar pārstāvjiem no plānošanas reģiona administrācijas un Latgales uzņēmējdarbības centra, kā arī sadarbības organizācijām – AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, uzņēmējdarbības pārstāvis – Andris Fiļipenoks, SIA Gravtex valdes priekšsēdētājs. Vērtēšanas komisijas darbā piedalījās arī VARAM pārstāvis.

AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” Latgales reģiona vadītāja un komisijas locekle Vita Pučka uzsver: “Latgales pašvaldības daudz tiek darīts, lai radītu pēc iespējas draudzīgāku vidi uzņēmējdarbības attīstībai. Katrā no pašvaldībām ir vairāki uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi. Latgales reģionā darbojas arī vairākas uzņēmējdarbību atbalstošās iestādes: Latgales plānošanas reģions, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, LIAA Biznesa inkubatori, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum. Lai veicinātu straujāku uzņēmējdarbības vides attīstību, aicinu visām iestādēm ciešāk sadarboties gan savā starpā, gan ar pašvaldībām. Tikai darbojoties cieši kopā, varēsim veiksmīgāk attīstīt uzņēmējdarbības vidi.”

Konkursa rezultātā reģiona trīs pašvaldībām, Valsts proklamēšanas 99.gadadienas svinību laikā, tika piešķirtas naudas balvas, 10 390 EUR apmērā, kas tiks izmantoti turpmākās uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu ieviešanai vai nodrošināšanai.

Apkopojot komisijas vērtējumu, tika lemts sadalīt konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” naudas balvu starp Preiļu novada pašvaldību (EUR 5000)

Daugavpils pilsētas pašvaldību ( EUR 3000)

Viļakas novada pašvaldību (EUR 2390)

Plašāka informācija atrodama Latgales plānošanas reģiona interneta vietnē: www.lpr.gov.lv

Avots: Latgales plānošanas reģions

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv