Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apkaimes ideju darbnīca Aglonā11. jūlijā 11.00 Maizes muzejā Aglonā gaidīsim Aglonas novada iedzīvotājus uz Apkaimes ideju darbnīcu. Tā būs otrā piecu darbnīcu ciklā. Pasākumu rīko nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” sadarbībā ar “Gūda saimineiču bīdreibu”. Darbnīcu mērķis ir pulcēt iedzīvotājus, kuriem rūp savs novads, lai liktu prātus kopā, iecerot idejas un rodot risinājumus labākai kopienas dzīvei. Darbnīcās kaldināsim idejas un plānus četros virzienos: iedzīvotāju, it īpaši jauniešu, iesaiste brīvprātīgajā darbā, labdarība un ziedošana, sociālās labklājības uzlabošana novadā, iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības sadarbība. Darbnīcu idejas kalpos par diskusiju un konkrētu priekšlikumu izstrādes pamatu Aktīvo iedzīvotāju forumā, kas norisināsies 3. oktobrī Preiļos. Ļoti ceram, ka radušās idejas nevis noguls ziņojumos un atskaitēs, bet apkaimes sabiedriskās organizācijas un iedzīvotāju iniciatīvu grupas tos īstenos gan pašu spēkiem, gan ar pašvaldības atbalstu. Pašvaldību finansējums iedzīvotāju ideju un priekšlikumu īstenošanai kā katru gadu būs pieejams Mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros, taču ja ideja ir dzīvotspējīga un dod pēc iespējas lielāku labumu kopienai, tad noteikti atradīsies arī iespēja sadarbojoties ar vietējo pašvaldību un uzņēmējiem to īstenot negaidot 2020. gadu.
Pirmā darbnīca notiks 10. jūlijā Riebiņu novada Galēnos, nākamās Apkaimes ideju darbnīcas notiks 17. jūlijā Preiļu novada Salas pagastā, 29. jūlijā Līvānos un rudens pusē Vārkavā.
Aktivitāte notiek projekta “Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana” ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informācija par projektu mājaslapā www.vlpf.lv, rakstot vlpf@inbox.lv, zvanot projekta koordinatorei Evijai Caunei 28399197

Avots: Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv