Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Apkures iekārtu operatoru apmācības

Mācību centrs “EVA-93” aicina piedalīties mācību kursos “Apkures iekārtu operators”- apmācība vai ikgadējā pāratestācija un apmācība vai pāratestācija “A” grupai elektrodrošībā.

2013. gada 25.septembrī plkst. 9:00 Aglonas Kultūras centrā (Somersetas ielā 34, Aglonā).

Pēc kursu pabeigšanas un eksāmena nokārtošanas klausītāji saņems apliecību par apmācību, vai arī talonu par ikgadējo zināšanu pārbaudi. Kursu klausītājiem izsniegs metodiskos materiālus.

Līdzi jāņem viena fotokartiņa tiem, kuri mācīsies pirmo reizi.

Vairāk informācijas:
Mācību centrs EVA 93
http://www.eva93.lv/
T. 371 2924 0545; 371 6530 7134
e-pasts: apmacibas@eva93.lv

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv