Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Apkures katlu kurinātāju vakances

Aglonas novada pašvaldība aicina pieteikties apkures katlu kurinātāju darbam pašvaldībā uz noteiktu laiku- 2019./2020. gada apkures sezonai (43 vakances). 

Prasības pretendentiem:

 • kurinātāja profesiju apliecinošs dokuments (oriģināls);
 • pieredze katlu iekārtu apkalpošanā;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta.

Pieteikumu, CV un izglītības dokumentus iesniegt personīgi līdz 2019. gada 25. septembrim, plkst. 16.00.

Vakanču saraksts un dokumentu iesniegšanas vietas:

1.Aglonas novada pašvaldība -13 vakances. Dokumentu iesniegšanas vieta: Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads. Tālrunis uzziņām: 65324573.
2. Aglonas vidusskola – 8 vakances. Dokumentu iesniegšanas adrese: Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304. Tālrunis uzziņām: 65321373; 27830505.
3. Grāveru pagasta pārvalde – 2 vakances. Dokumentu iesniegšanas adrese: Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV-5655.  Tālrunis uzziņām: 65629718.
4. Kastuļinas pagasta pārvalde, Priežmalas pamatskola -12 vakances. Dokumentu iesniegšanas adrese: Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5687. Tālrunis uzziņām: 65652201.
5. Šķeltovas pagasta pārvalde – 8 vakances. Dokumentu iesniegšanas adrese: Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV-5653. Tālrunis uzziņām: 65600826.
6. Aglonas novada SAC “Aglona”- 4 vakances. Dokumentu iesniegšanas adrese:  „Salenieki”, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304. Tālrunis uzziņām: 65321456.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

 

 

 

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS