Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apkures katlu kurinātāju vakances

Aglonas novada pašvaldība aicina pieteikties apkures katlu kurinātāju darbam pašvaldībā uz noteiktu laiku- 2020./2021. gada apkures sezonai. 

Prasības pretendentiem:

  • kurinātāja profesiju apliecinošs dokuments (oriģināls);
  • pieredze katlu iekārtu apkalpošanā;
  • augsta pienākuma un atbildības sajūta.

Atalgojums sākot no 430 EUR.

Pieteikumu, CV un izglītības dokumentus iesniegt personīgi līdz 2020. gada 25. septembrim, plkst. 16.00.

Vakanču saraksts un dokumentu iesniegšanas vietas:

1.Aglonas novada pašvaldība -4 vakances. Dokumentu iesniegšanas vieta: Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads. Tālrunis uzziņām: 65324573.
2. Aglonas vidusskola – 1 vakances. Dokumentu iesniegšanas adrese: Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304. Tālrunis uzziņām: 65321373; 27830505.
3. Grāveru pagasta pārvalde – 2 vakances. Dokumentu iesniegšanas adrese: Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV-5655.  Tālrunis uzziņām: 65629718.
4. Kastuļinas pagasta pārvalde, Priežmalas pamatskola -5 vakances. Dokumentu iesniegšanas adrese: Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5687. Tālrunis uzziņām: 65652201.
5. Šķeltovas pagasta pārvalde – 2 vakances. Dokumentu iesniegšanas adrese: Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV-5653. Tālrunis uzziņām: 65600826.
6. Aglonas novada SAC “Aglona”- 1 vakance. Dokumentu iesniegšanas adrese:  „Salenieki”, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304. Tālrunis uzziņām: 65321456.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.