Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apmācības Aglonas novada pedagogiem „Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība”

Bērna mācīšanās nesākas ar izglītības iestādes sliekšņa pārkāpšanas brīdi, tā sākas jau krietni agrāk ģimenē, un bērna pirmie skolotāji ir viņa vecāki. Tas, ko bērns iemācās ģimenē, kļūst par pamatu tam, ko bērns gūst un mācās izglītības iestādē.


24.,25. septembrī Aglonas BJBLPC „Strops” notika bezmaksas seminārs Aglonas novada pedagogiem „Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība”. Semināru organizēja Izglītības iniciatīvu centrs projekta  „Darbīgās kopienas” ietvaros. Seminārā piedalījās 27 pedagogi no visām Aglonas novada izglītības iestādēm.
Semināra mērķis – pilnveidot skolotāju kompetences sadarbībā ar ģimenēm bērnu kvalitatīva mācīšanās un attīstības procesa nodrošināšanai.
Pedagogi apguva dažādas tēmas: ģimenes un vietējās sabiedrības kultūras izzināšana un respektēšana, attieksmes maiņa pret ģimeni un sabiedrību no izglītības pasūtītājiem uz sadarbības partnerību, sadarbības elementi, metodes un paņēmieni ģimenes izzināšanai un iesaistīšanai izglītības iestādes dzīvē, sadarbības barjeras un iespējas to pārvarēšanai, Eiropas pieredze vecāku līdzdalībai izglītības politikas veidošanā.
Noslēgumā visiem pedagogiem tika izsniegtas apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi.
Paldies programmas vadītājai Sandrai Krauklei.
Paldies pedagogiem par aktīvu līdzdarbošanos, iesaistīšanos grupu darbā un diskusijās.

Apmācības notika sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs: Aglonas novada dome.

Informāciju iesniedza:  Māra Ušacka, projekta „Darbīgās kopienas” vietējās kopienas koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv