Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Apmācības Aglonas novada pedagogiem „Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība”

Bērna mācīšanās nesākas ar izglītības iestādes sliekšņa pārkāpšanas brīdi, tā sākas jau krietni agrāk ģimenē, un bērna pirmie skolotāji ir viņa vecāki. Tas, ko bērns iemācās ģimenē, kļūst par pamatu tam, ko bērns gūst un mācās izglītības iestādē.


24.,25. septembrī Aglonas BJBLPC „Strops” notika bezmaksas seminārs Aglonas novada pedagogiem „Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība”. Semināru organizēja Izglītības iniciatīvu centrs projekta  „Darbīgās kopienas” ietvaros. Seminārā piedalījās 27 pedagogi no visām Aglonas novada izglītības iestādēm.
Semināra mērķis – pilnveidot skolotāju kompetences sadarbībā ar ģimenēm bērnu kvalitatīva mācīšanās un attīstības procesa nodrošināšanai.
Pedagogi apguva dažādas tēmas: ģimenes un vietējās sabiedrības kultūras izzināšana un respektēšana, attieksmes maiņa pret ģimeni un sabiedrību no izglītības pasūtītājiem uz sadarbības partnerību, sadarbības elementi, metodes un paņēmieni ģimenes izzināšanai un iesaistīšanai izglītības iestādes dzīvē, sadarbības barjeras un iespējas to pārvarēšanai, Eiropas pieredze vecāku līdzdalībai izglītības politikas veidošanā.
Noslēgumā visiem pedagogiem tika izsniegtas apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi.
Paldies programmas vadītājai Sandrai Krauklei.
Paldies pedagogiem par aktīvu līdzdarbošanos, iesaistīšanos grupu darbā un diskusijās.

Apmācības notika sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs: Aglonas novada dome.

Informāciju iesniedza:  Māra Ušacka, projekta „Darbīgās kopienas” vietējās kopienas koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS