Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apmeklē LLU Atvērto durvju dienu Jelgavā un iegūsti “budžeta” vietu jau pavasarī


22. martā no plkst. 10.00 līdz 14.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava) un fakultātēs norisināsies Atvērto durvju diena, kā laikā ikvienam – gan skolēnam, gan vidējo vai augstāko izglītību ieguvušajam – būs iespēja klātienē izzināt universitātes studiju programmas, karjeras iespējas un mūžizglītības kursu piedāvājumu, apskatīt studiju telpas un laboratorijas, kā arī iegūt atbildi uz pašu galveno jautājumu: “Kā es varu kļūt par LLU studentu 2019. gadā?”


Kādas studijas piedāvā universitāte Jelgavā?
LLU ir viens no lielākajiem biozinātņu centriem Baltijas valstīs un īsteno studijas biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Kā pirmā vēsturiski izveidojās Lauksaimniecības fakultāte, kas nes universitātes vārdu, turklāt mūsdienās studijas piedāvā arī Veterinārmedicīnas, Meža, Pārtikas tehnoloģijas, Tehniskā, Vides un būvzinātņu, Ekonomikas un sabiedrības attīstības un Informācijas tehnoloģiju fakultātes.
Universitāte Jelgavā ikvienam piedāvā iegūt profesionālas zināšanas un kompetences, kas ir gan teorētiskas, gan saistītas ar praktiskajām iemaņām dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā arī iespējas attīstīt sevi kā daudzpusīgu un sociāli aktīvu personību. Tā ir pievienotā vērtība, kas nav ieraugāma atzīmju izteiksmē augstākās izglītības diplomā, universitāti absolvējot, bet kalpo kā starta kapitāls, lai labs speciālists kļūtu izcils.
Ko varēsi uzzināt LLU Atvērto durvju dienā?
Atvērto durvju dienā ikvienam interesentam būs iespēja klātienē satikt visu fakultāšu pārstāvjus un iepazīties ar sev interesējošo studiju piedāvājumu vai arī jau pārliecināties par izvēlēto nākotnes profesiju. Studenti un mācībspēki atbildēs uz jautājumiem par uzņemšanas prasībām, vienoto uzņemšanas sistēmu, valsts finansētajām studiju vietām un studiju maksu, stipendijām un kredītiem, kā arī sadzīvi studentu viesnīcās, brīvā laikā pavadīšanas iespējām u.c. ārpusstudiju jautājumiem.
Paralēli notiks fakultāšu prezentācijas, kurās varēs iegūt vispārēju informāciju par studiju saturu, izmaiņām studiju procesā, karjeras iespējām un absolventu veiksmes stāstiem. Fakultāšu prezentācijas Jelgavas pilī plānotas konkrētā laikā:
10.00 – 10.30 – Pārtikas tehnoloģijas fakultāte;
10.30 – 11.00 – Vides un būvzinātņu fakultāte;
11.00 – 11.30 – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte;
11.30 – 12.00 – Tehniskā fakultāte;
12.00 – 12.30 – Informācijas tehnoloģiju fakultāte;
12.30 – 13.00 – Lauksaimniecības fakultāte;
13.00 – 13.30 – Veterinārmedicīnas fakultāte;
13.30 – 14.00 – Meža fakultāte.
Ragavas taisi vasarā, bet ratus – ziemā jeb iegūsti “budžeta” vietu jau pavasarī un vasarā startē uzņemšanā ārpus konkursa
Divas no astoņām LLU fakultātēm piedāvās iespēju piedalīties zināšanu pārbaudēs un jau Atvērto durvju dienā iegūt valsts finansētu studiju vietu.
Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF) notiks konkursi, kur skolēniem būs iespēja iegūt valsts finansētu studiju vietu programmās “Zemes ierīcība un mērniecība”, “Būvniecība”, “Vide un ūdenssaimniecība”, kārtojot pārbaudījuma testu, bet programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” interesentiem notiks zīmēšanas olimpiāde. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā studiju programmā iegūs valsts finansētu studiju vietu:
• Konkurss uz “Zemes ierīcība un mērniecība” programmu norisināsies jebkurā laikā no plkst. 12.00 līdz 16.00 Vides un būvzinātņu fakultātes 9. stāvā, 906. telpā (Akadēmijas iela 19)
• Konkurss uz “Vide un ūdenssaimniecība” programmu norisināsies jebkurā laikā no plkst. 12.00 līdz 16.00 Vides un būvzinātņu fakultātes 4. stāvā, 403. telpā (Akadēmijas iela 19)
• Konkurss uz “Būvniecība” programmu norisināsies no plkst. 12.00 līdz 14.00 Vides un būvzinātņu fakultātes 7. stāvā, 701. telpā (Akadēmijas iela 19)
• Zīmēšanas konkurss programmā “Ainavu arhitektūra un plānošana” norisināsies plkst. 13.00 Vides un būvzinātņu fakultātē, Valdekas mācību korpusā, 30. auditorijā (Rīgas iela 22)
Savukārt Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (PTF), kas piedāvā apgūt pamatstudiju programmas – “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”, “Pārtikas produktu tehnoloģija” un “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”, dos iespēju skolēniem piedalīties ķīmijas konkursā un pretendēt uz kādu no trīs “budžeta vietām” katrā no programmām. Konkurss norisināsies plkst. 12.00 Jelgavas pils 171. telpā (Lielā iela 2).
Ja vēl neesi pārliecināts par studiju virzienu, mēs varam palīdzēt izvēlēties
Papildus Atvērto durvju dienu aktivitātēm LLU fakultātes piedāvā skolēniem iesaistīties izzinošās darbnīcās un nodarbībās, kas ir īpaši noderīgas tiem jauniešiem, kuri vēl nav pārliecināti par konkrēta studiju virziena izvēli.
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte šajā dienā piedāvā skolēnu klasēm (grupās) izzinošas aktivitātes un iespēju pašiem praktiski darboties fakultātes laboratorijās, lai iepazītu pārtikas un viesmīlības studijas. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 20. martam, rakstot e-pastu: gita.krumina@llu.lv.
Līdzīgas nodarbības citā laikā skolēnu grupām piedāvā visas LLU fakultātes. Informāciju par tām var atrast LLU portālā https://www.llu.lv/lv/llu-piedava-izzinosas-un-radosas-aktivitates-skoleniem.
Savukārt Vides un būvzinātņu fakultāte aicina 22. martā skolēnus (individuāli) uz pirmo nodarbību “Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skolā”. Pieteikties Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skolas nodarbībām var līdz 22. martam pa e-pastu, norādot īsu aprakstu par sevi: vita.cintina@llu.lv vai vivita.pukite@llu.lv. To varēs izdarīt arī LLU Atvērto durvju dienu laikā Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedrā, aizpildot pieteikumu. Skolā būs vairākas nodarbību dienas un tās tiks organizētas sestdienās, 30. martā, 6. un 13. aprīlī no plkst. 12.00 – 16.00 Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF) un Jelgavas pils parkā.
Tāpat sestdienās no 6. aprīļa Vides un būvzinātņu fakultātē sāksies nodarbības Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā. Pieteikšanās skolēniem (individuāli) notiek līdz aprīlim, rakstot e-pastu: sandra.gusta@llu.lv.
Visas aktivitātes skolēniem ir bez maksas.
Sagatavojies studijām, kas palīdzēs būt veiksmīgam nevis rīt, bet pēc pieciem gadiem!
Saglabājoties pašreizējām tendencēm darba tirgū un izglītībā, Ekonomikas ministrija prognozē, ka 2023. gadā, kad studijas absolvēs tie studenti, kuri tās uzsāks 2019. gadā, darba devējiem trūks speciālistu ar augstāko izglītību inženierzinātnēs, ražošanā, būvniecībā, informācijas tehnoloģijās, dabaszinātnēs un lauksaimniecībā. Tie visi ir studiju virzieni, kuros matemātikas zināšanām ir izšķirošā loma un kurus īsteno LLU Jelgavā.
Lai sniegtu atbalstu zināšanu ieguvē eksaktajos mācību priekšmetos, pirmā kursa studentiem rudenī LLU piedāvā papildus konsultācijas pie mācībspēkiem un vidusskolas atkārtojuma kursus. Līdz ar to jaunieši, kuri nav pārliecināti par savām zināšanām matemātikā, ķīmijā un fizikā, universitātē varēs tās pilnveidot un veiksmīgi iekļauties studiju procesā.
LLU – vieta, kur top veiksmīgas karjeras!

Avots: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv