Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Apskati savu īpašumu kartē un plāno zemes izmantošanu!

Kopš 2011.gada 22. jūnija rit Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrāde, kuru plānots pabeigt līdz šī gada beigām. 2013. gadā teritorijas plānojums tiks pieņemts kā novada saistošie noteikumi uz 12 gadiem.  Atlicis pavisam maz laika, tāpēc Aglonas novada dome pievērš iedzīvotāju vērību, ka pašvaldību zemju īpašniekiem turpmākos 12 gadus varēs atļaut būvēt tikai tādas būves un izmantot zemi tikai tiem nolūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas plānojumā! Aicinām katru zemes īpašnieku apskatīt kartē savu īpašumu – Aglonas novada domē  (Somersetas ielā 34, 2. stāvā), kā arī jebkurā pagasta pārvaldē vai mājas lapā www.aglona.lv  – http://www.aglona.lv/novada-dome/teritorijas-planojums/  – teritorijas plānojumā.Ja kartē būs redzams, ka zemes gabalā ir, piemēram, meža teritorija (parasti tumši zaļa), tad īpašniekam ir jālasa apbūves noteikumos tas, kas rakstīts par meža teritoriju,  ko tur var būvēt, kā var izmantot zemi.

Ja īpašnieks savā zemes gabalā vēlas iegūt, piemēram, kūdru, bet tas apbūves noteikumos nav atļauts, tad ir jāraksta (tagad) ieniegums Aglonas novada domei ar lūgumu – veicot teritorijas plānojuma izstrādi, atļaut kūdras ieguvi viņa īpašumā. Savos iesniegumos zemju īpašnieki var prasīt, piemēram, atļaut iegūt derīgos izrakteņus (tai skaitā sapropeli privātā ezerā), nodarboties ar  tūrismu (viesu mājas, dabas takas, skatu torņi, utml.), apmežot lauksaimniecībā neizmantojamo zemi (izņemot meliorācijas grāvjus un sistēmas), audzēt vīngliemežus, veidot rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumus, fermas, veidot tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumus, ierīkot zivju dīķus utml.

Kad Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrāde tiks pabeigta un saistošie noteikumi stāsies spēkā, pašvaldība vairs nevarēs uz iedzīvotāju iesniegumu pamata neko mainīt dokumenta tekstā, būs jāuzsāk  grozījumu veikšana.

Novada zemju īpašniekiem ir svarīgi n e n o k a v ē t iesniegumu iesniegšanas termiņu, lai vēlāk paši nezaudētu laiku teritorijas plānojuma izstrādes pamatojuma sagatavošanai un grozījumu izsludināšanai un procedūrai, kas ilgst gandrīz gadu!!!