Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apstiprināta jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija 2021. gada pašvaldību vēlēšanām

30. novembrī attālinātā režīmā notika apvienojamo Preiļu novada domes, Aglonas novada domes, Riebiņu novada domes un Vārkavas novada domes deputātu otrā kopsapulce, kuras darba kārtībā tika skatīti trīs jautājumi:

  • 2021. gada jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vēlēšanas,
  • 2021. gada jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu vēlēšanas,
  • 2021.gada jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas finansēšana.

Deputāti apstiprināja Vēlēšanu komisiju 7 personu sastāvā. Par jaunveidojamā Preiļu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Aija Bitinas (Vārkavas novads).
Vēlēšanu komisijas sastāvā darbosies: Anita Rumpe (Preiļu novads), Žanete Beča (Preiļu novads), Viktors Golubevs (Riebiņu novads), Aivars Podskočijs (Preiļu novads), Maija Upeniece (Riebiņu novads) un Lidija Šatilova (Aglonas novads). Vēlēšanu komisijas locekļi tika ievēlēti no katra novada proporcionāli apvienojamo novadu iedzīvotāju skaitam.
Kopsapulcē nolemts Preiļu novada domei, Aglonas novada domei, Riebiņu novada domei un Vārkavas novada domei 2021. gada budžetā paredzēt līdzekļus 2021. gadā jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas finansēšanai proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam.
Kopumā uz darbu jaunveidojamā Preiļu novada Vēlēšanu komisijā bija pieteikušies 13 pretendenti.

Avots: Preiļu novada dome

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv