Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Apstiprināta mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība

Ar 1.jūliju stājās spēkā Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātie Ministru kabineta (MK) noteikumi „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, kas paredz suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācijas kārtību. Jaunā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība ierobežos klaiņojošo dzīvnieku skaitu, trakumsērgas izplatību, kā arī dzīvnieka īpašniekam atvieglos sava dzīvnieka meklēšanu un atrašanu, ja tas pazudis. Tāpat jaunā kārtība paredz palīdzēt nodrošināt valsts un pašvaldības policijai sabiedrisko kārtību un drošību.

Noteikumi paredz, ka visiem suņiem, kas sasnieguši sešu mēnešu vecumu, ir jābūt apzīmētiem un reģistrētiem, bet kaķus un mājas (istabas) seskus to īpašnieki varēs apzīmēt un reģistrēt pēc izvēles. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs nodrošinās valstī esošo mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanu vienotā datubāzē, kas tiks veidota kā sastāvdaļa valsts informācijas sistēmai „Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma”. Datubāzi uzturēs valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” (LDC), kas jau šobrīd uztur kopējo LDC informācijas sistēmu.

Datubāzē tiks iekļauti tie mājas (istabas) dzīvnieki, kuri apzīmēti ar mikroshēmu, un tajā būs pieejama informācija par dzīvnieku īpašniekiem un apzīmēto dzīvnieku, kā arī informācija par notikumiem ar dzīvniekiem (sterilizācija, vakcinācija, dzīvnieka nāve utt.).

Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu ar mikroshēmu veiks praktizējošs veterinārārsts. Dzīvniekus datubāzē tiešsaistē varēs reģistrēt praktizējošs veterinārārsts, vietējā pašvaldība vai LDC speciālisti,  pārliecinoties par īpašumtiesībām uz dzīvnieku. Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju būs jāmaksā saskaņā ar LDC sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

Ņemot vērā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas sistēmas ieviešanas tehniskās iespējas, no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 1. janvārim mājas (istabas) dzīvniekus varēs reģistrēt tikai LDC speciālisti.

Noteikumi paredz, ka suņu īpašniekiem līdz 2016. gada 1. jūlijam suni, kas sešu mēnešu vecumu būs sasniedzis līdz 2016. gada 1. jūlijam, ir jāapzīmē un jāreģistrē vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē. Tāpat noteikumi paredz, ka līdz 2012. gada  1. jūlijam visiem suņiem, kas piedalās izstādēs vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts, ir jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem datubāzē.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība paredz, ka ar 2016. gada 1. jūliju stājas spēkā norma, kas nosaka, ka datubāzē tiek ievadīta informācija par mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu.

Plašāka informācija:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40220147&mode=mk&date=2011-06-21