Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Apstiprināts Aglonas novada pašvaldības 2013.gada budžets

30.janvāra domes sēdē deputāti apstiprināja  Aglonas novada 2013.gada budžetu.

Aglonas  novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2013.gadā tiek plānoti Ls 2 379 862 apmērā (tajā skaitā konsolidācija – 272973 lati). Aizņēmumu saņemšana 71753 latu apmērā, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā Ls 267716. Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā un aizņēmumu saņemšana) ir Ls 2719331 pamatbudzeta_ienjeemumi2013

Izdevumi – Ls 2 605 905 (konsolidācija – 272973 lati), aizņēmumu atmaksa 111092 latu apmērā, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās 2334 latu. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa)  – Ls 2719331 pamatbudzeta_izdevumi2013

pamatbudzets_konsolidetais2013

Pašvaldības speciālā budžeta (tajā skaitā ziedojumi, dāvinājumi) ieņēmumi 74629 latu, savukārt izdevumi – Ls 99295 Specialais_budzets2013

Budžeta Paskaidrojuma_raksts_2013_1