Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apstiprināts Aglonas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats

Saturs atjaunots: 19.08.2020.

Aglonas novada domes deputāti 30. jūlija sēdē (protokols Nr. 17, 4.§)  apstiprināja Aglonas novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu.

Visām pašvaldībām ar likumu noteikts sagatavot publisko gada pārskatu, lai sabiedrība varētu iepazīties ar pašvaldības darbu un finansēm. Ar 2019. gada publisko pārskatu var iepazīties pašvaldības portālā www.aglona.lv sadaļā: novada dome – gada pārskati, Klientu apkalpošanas centrā Somesrētas ielā 34, Aglonā, kā arī novada pagastu pārvaldēs un bibliotēkās.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv