Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apsveicam konkursa laureātus

Noslēdzies Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu valsts konkursa fināls. Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņiem ir izcili panākumi Valsts konkursa Dziedāšanā III kārtā.

Konkursa fināls norisinājās divas dienas – 14. un 15. februārī Augusta Dombrovska Mūzikas skolā Rīgā. Jaunos dziedātājus vērtēja ļoti kompetenta un pieredzējusi žūrija – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vokālās katedras vadītāja Zigrīda Krīgere, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vokālās katedras asociētā profesore Andžella Goba, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, operdziedāšanas klases vadītājs Viesturs Gailis.

Sveicam -  Artūru Griguli ar iegūto I vietu IX grupā, Armīnu Prusaku ar iegūto II vietu X grupā.  Priecājamies par Annijas Leikumas veiksmīgo uzstāšanos. Vislielākās uzslavas  skolotājai Ivetai Soldānei par prasmi atraisīt savu audzēkņu talantus! Paldies koncertmeistarei Jacinta Ciganovičai par radošu muzikālo atbalstu jaunajiem dziedoņiem.  Paldies audzēkņu vecākiem, Aglonas novada domei par atbalstu.

Informāciju iesniedza: Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv