Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aptauja jauniešiem

Labklājības ministrijai  Rīcības plānā Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam īstenošanai 2012. – 2014.gadam 1.2.2. un 1.3.1.punktā ir dots uzdevums apzināt personu no 18 līdz 25 gadiem (ieskaitot) viedokli par laulību reģistrēšanas šķēršļiem un iespējamiem risinājumiem, informētību par riskiem, dzīvojot kopdzīvi bez laulības reģistrēšanas, kā arī par citiem ar laulību saistītiem jautājumiem.
2013.gadā Ministrija šādu aptauju veica ar draugiem.lv starpniecību, tomēr šogad, ņemot vērā, ka finansējums šim pasākumam nav paredzēts, aptauju plānots veikt caur Ministrijas profilu visidati.lv. 2014.gada 16.decembrī tika izplatīta informācija masu medijos par aptaujas uzsākšanu un aicinājums piedalīties aptaujā.
Aptauja atrodas portālā visidati.lv Aptauja ilgs līdz 2015.gada 31.janvārim.

Sākt aptauju

Avots: Labklājības ministrija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv