Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aptaujas par skulptūras un uzraksta uzstādīšanu Aglonā kopsavilkums

Aglonas novada pašvaldība, atsaucoties uz deputāta Andra Valaiņa iesniegumu, organizēja aptauju par skulptūras un uzraksta uzstādīšanu Aglonā.

A. Valaiņa priekšlikums – uzstādīt Dievmātes skulptūru uz autoceļa (P62) pie zīmes „Aglona”, iebraucot ciemā, savukārt uzrakstu „Lai Dievs Tevi sargā” izbraucot no Aglonas virzienā uz Preiļiem.

Tika lūgts iedzīvotājus izteikt savu viedokli. Aptauja tika uzsākta 21. septembrī un slēgta 20.10.2017. Veiktās aptaujas rezultāti apkopoti aptaujas platformas ietvaros.

Balsošanas rezultātu kopsavilkums

Balsojuma veids

Visi veiktie balsojumi

Sistēmas izņemtie  balsojumi, kuri identificēti, kā automātiskie balsojumi

Visi veiktie balsojumi ar sistēmas labojumiem

Pavisam balsojumi, kuri tika veikti no vienas IP adreses un vienas ierīces (ņemot vērā sistēmas filtru, kas ignorē dublikātus)

skaits

%

skaits

%

skaits

%

skaits

%

3674

57

1480

23

2194

44

17

57

2700

42

1

0,016

2699

55

11

37

Nezinu

47

1

5

0,078

42

1

2

7

Kopā

6421

100

1486

23

4935

100

30

100

Tabulā redzamie dati nesniedz objektīvu balsojumu izvērtēšanas rezultātu.

Novadam svarīgus jautājumus nevar izlemt tik vienkāršotā formā.
Turpmāk organizējot aptaujas centīsimies no tām iegūt korektākus datus un vairāk informācijas, līdz ar to aptaujās tiks iekļautas plašākas iespējas, kas ļaus iedzīvotājiem izteikt arī savus priekšlikumus.
Rezultātā gūsim korektāku, plašāku un daudzpusīgāku informāciju no plānotās aptaujas.

Ineta Poga
Aglonas novada domes izpilddirektore