Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ar šo gadu Latvijā laulību atļauts reģistrēt arī brīvdabā

Aglonā jaunajiem pāriem, kuri vēlas noslēgt laulības ārpus dzimtsarakstu nodaļas ar š.g. 01.jūliju būs jāmaksā vairāk, nekā gadījumā, ja laulību reģistrācija notiktu dzimtsarakstu nodaļā, vēsta Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Skaidra Mežiniece. Šobrīd par svinīgu laulības reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā jāmaksā pieci lati, kas ir valsts nodeva, savukārt par izbraukumu laulības reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas citā piemērotā vietā, pēc 1.jūlija būs jāmaksā 30 lati plus PVN un noteiktā valsts nodeva piecu latu apmērā -  protokols Nr.8, 9.#

2013.gada 1.janvārī stājās spēkā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums ar kuru ir noteikts, ka pēc personu vēlēšanās ir paredzēta iespēja noslēgt laulību arī ārpus dzimtsarakstu nodaļas citā piemērotā vietā, nodrošinot atbilstošus apstākļus laulības noslēgšanai.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja skaidro, ka likumā paredzētā iespēja, kas ir saistīta ar izbraukuma laulību reģistrāciju, dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem uzliek papildus pienākumus, jo darbinieks ir atbildīgs par ceremonijas norisi un par civilstāvokļa akta precizitāti.

Vai laulību reģistrācijai atbalstītu arī kādu ekstrēmāku vietu, vai tomēr jaunajam pārim jārēķinās ar kādiem ierobežojumiem, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja norāda: «Laulību ceremonija ir svarīgs un aizkustinošs mirklis, tam jābūt drošam un skaistam. Katrs gadījums par ceremonijas iespējām tiks izskatīts konkrēti ar jauno pāri. Noteikti apskatīsim iecerēto vietu un apspriedīsim visu nepieciešamo ceremonijas norisei. Jaunajam pārim jārēķinās, ka ceremonijas vieta ārpus dzimtsarakstu nodaļas jāsagatavo pašiem, lai atbildīgais darbinieks varētu pienācīgi novadīt ceremoniju.»