Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Ar svinīgu sarkanās lentes pārgriešanu atklāts Radošo industriju centrs Aglonā

27. septembrī Aglonā durvis vēra Radošo industriju centrs.

Svinīgo pasākumu atklāja novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics, kurš pauda gandarījumu par tik vērienīga projekta noslēgumu. Projekts tika iecerēts 2016. gadā, kad Aglonas novada dome pieņēma lēmumu slēgt sadarbības līgumu ar Preiļu novada domi un Riebiņu novada domi par projekta realizēšanu. Tas bija liels darbs, ko paveica dažādi speciālisti, visiem pateicība par paveikto un veiksmīgu sadarbību. Par Radošo industriju centra tapšanas nozīmi novada uzņēmējdarbības attīstībā, projekta sadarbības partneriem stāstīja  Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Alla Kalniņa.
Svinīgo daļu kuplināja viesu uzrunas: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Latgales reģionālās nodaļas vadītājas Lienes Amantovas-Salmanes, Preiļu novada domes priekšsēdētāja v.i. Klaudijas Zarānes, Riebiņu novada domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska.
Visi klātesošie vienojās kopīgā lūgšanā, Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis iesvētīja jaunceltni. Aglonas novada priekšsēdētājs Juris Butēvics un viesi tika aicināti pārgriezt tradicionālo sarkano lenti.
Ciemiņi devās aplūkot centru: pirmajā stāvā visi interesenti tika aicināti piedalīties radošajās darbnīcās, otrajā stāvā – saksofonista Jevgēnija Tadello  pavadījumā apskatīt Pētera Bernāna foto izstādi “Ezers”.
Šo skaisto pasākumu vadīja Daugavpils teātra aktieris Māris Korsiets un Kultūras centra vadītāja Gunta Gulbe-Kalvāne. Bija daudz humora, skaistu priekšnesumu: Preiļu 1. pamatskolas deju kopas “Gaida” (vad. Gaida Ivanova) mazie dejotāji ar smaidu sejās rādīja savu dejotprasmi un saņēma skaļus aplausus. Aglonas vidusskolas folkloras kopa “Žibacteņa” (vad. Lilita Valaine) skanīgām balsīm ieskandināja iekšpagalmu, aicināja klātesošos izkustināties rotaļās. Rudens tirgu atklāja jautrā Miķelīte, kura palīdzēja izlozēt laimīgos numurus Laimes ratā. Lieliskas balvas sagādāja uzņēmēji, zemnieki, amatnieki, mākslinieki gan vietējie, gan ciemiņi. Šīs svarīgās dienas noslēgumā, kulminācijā, klātesošos pārsteidza Andžeja Grauda bungu skolas audzēkņu bungu šovs “DRUMLINE Latvia”.
Pašvaldība pateicas par sagādātajām dāvanām LAIMES RATAM: veikalam “Top!”, veikalam “Laura”, veikalam “Jeļena”, veikalam “Intys pučis”, veikalam “Niedrīte”, veikalam “Pie torņa”, DUS “Virši – A”, aptiekai “Nameda L”, SIA “DzD”, Aglonas Maizes muzejam, Apģērbu zīmolam “Akrum”, šūšanas ideju darbnīcai “Orūds”, Intai Rečai, Justam Apinim, “Pļaviņu delikateses” , z/s “Liepziedi”. Liels paldies arī radošiem gariņiem, kuri sagatavojuši radošās darbnīcas:  Mārai Ušackai, Elīnai Smirnovai, Intai Rečai, Maritai Grebežai un Bonifācijam Valainim.

FOTOGALERIJA

Par projektu

Objekts “Radošo industriju centrs” tika uzcelts Preiļu (vadošais partneris), Aglonas un Riebiņu pašvaldību kopīga sadarbības projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.
Uzbūvētai ēkai ir 2 stāvi ( ar kopējo platību 681,6 m²) ar dažāda lieluma darba telpām, kas pielāgojamas jebkura komersanta vajadzībām un nododamas nomā atbilstoši tirgus vērtībai. Blakus ēkai atrodas labiekārtota publiska ārtelpa (0,29 ha) – zāliens, gājēju zona, auto stāvlaukums.
Projekta ietvaros 2019. gadā noslēgušies pašvaldības ielu un ceļu pārbūves darbi 6 objektos, savukārt  autoceļa “K-2 Dunski – Deņeva – Kastuļina  II kārta (Aglonas novads, Kastuļinas pagasts) pārbūves darbi ir praktiski pabeigti (0.000-2.680 km Aglonas novads, Kastuļinas pagasts), šobrīd tiek kārtota noslēguma dokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā. Kopumā tiks uzlabota Aglonas novada ceļu infrastruktūra 5,48 km garumā.
Projekta mērķis ir paaugstināt Viduslatgales novados (Preiļu, Aglonas un Riebiņu) esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, valsts budžets un pašvaldības.
Projekta īstenošanas periods – 30 mēneši (16.08.2018. – 15.02.2021.).
Projekta kopējās izmaksas Preiļu, Riebiņu un Aglonas pašvaldību sadarbības partneriem sastāda 4 733 983,29 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 651 873,09 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 644 448,23 EUR. Aglonas novada domes kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 1 735 345,17 EUR (tās ir projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas).
Programmas SAM “5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 15% valsts budžeta un  pašvaldības finansējums.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv