Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ar veiksmīgu mācību gadu ieejam vasarā

Kad skolā sāk smaržot meijas, kad daba gavilē ietērpusies ziedu tērpā, klāt ir mācību gada noslēgums, eksāmenu un izlaidumu laiks. Kārtējais mācību gads ir paskrējis vēja spārniem. Mācību gada noslēgums ir piemērotākais laiks , kad izvērtēt paveikto un pateikt paldies skolēniem par sasniegumiem, skolotājiem par skolēniem doto  iespēju apliecināt savas zināšanas un prasmes, vecākiem par sniegto ikdienas atbalstu gan skolai, gan saviem bērniem.Šajā mācību gadā mēs varam lepoties ar augstiem sasniegumiem mācību olimpiādēs un dažādos konkursos.46 skolēni ir piedalījušies dažādās mācību olimpiādēs , 20 no tiem ir guvuši godalgotas vietas, piedalījās 3. kārtā – valsts līmenī un guva labus rezultātus.

Paldies par skolas goda aizstāvēšanu sakām šādiem skolēniem D. Krimanam , J. Rajeckim, N.Kirsanovai, S. Reščenko, L Zābergai, E. Repeļim, S.Smirnovai, D.Koniščukam, B.Soldānei, J. Zābergai, J. Lubānam, M. Ķiseļevskai, P. Spalvei, M.Čaupjonokam, K. Grebežai, A.Kroičai, L.Grigulei, K. Valainei, S.Jurkjānei, I. Valainei, L. Valainei, L. Meirulei, I. Haritonovai, A. Škaparei.

Gods un slava sportiskajiem skolēniem: R. Punculim, A. Smirnovam, K. Kurmim, R. Indrikovam, R. Valainim, G. Pastoram, A. Bogdanovam, un basketbolistiem.

Skolas un novada pasākumos priecē vidusskolas,2.-3. klašu  un pavisam mazie dejotāji , kā arī ansambļi.

Šajā mācību gadā arī neizpalika „Eksperiments” un „Smārts” kurus noteikti daudzi vēroja pa TV ekrāniem.

Paldies skolotājiem , kuri sagatavoja skolēnus olimpiādēm, konkursiem un citiem pasākumiem: E. Čaupjonokai, E. Kudiņam, I. Kudiņai, M. Lukjanovičai, L. Melderei, I. Putānei, M. Pušņakovai, L. Valainei, V. Artjomovam, E. Urbanovičam, R. Ivbulei, V. Kovaļkovai, V. Melderei, I. Valainei, R. Grigulei.

Paldies, šoferīšiem Andrim, Ivaram, par skolēnu izvizināšu uz skolu un atpakaļ.

Cienījamie vecāki ,jums vislielākais paldies par sapratni,  atbalstu.

Paldies novada domei, kas skolēniem par čaklu mācīšanos sniedz stimulu materiāla atbalsta veidā.

Izbaudīsim pavasara smaržu, jo drīz jau būs Jāņu zāļu smarža, jasmīnu tvans un tad jau atkal gladiolas un asteres aicinās uz skolu.

Saulainu vasaru visiem vēlot skolas kolektīva vārdā , direktore  L. Šatilova