Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ārkārtas domes sēde


Š.g. 2.oktobrī notika ārkārtas Aglonas novada domes sēde, kuras laikā izskatīts jautājums mērķdotāciju sadali, apstiprināta pedagogu tarifikācija, veikti budžeta grozījumi, apstiprināts Aglonas novada domes Sociālā dienesta nolikums, apstiprināti iepirkuma rezultāti un izskatīti iesniegumi.

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 20, 2013. gada 02. oktobrī

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv