Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AS „Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu un kvalitāti Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadā

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” 2015. gadā Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadā plāno realizēt 22 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 1,1 milj. eiro.

Šogad Preiļu novadā AS „Sadales tīkls” plāno realizēt 6 investīciju projektus un elektrotīkla attīstībā ieguldīt 270 tūkst. eiro. Preiļu pagasta apdzīvotā vietā „Līči” AS „Sadales tīkls” turpina pērn iesākto zemsprieguma 0,4kV(kilovoltu) elektrotīkla rekonstrukciju un pārbūvi par kabeļu līnijām 4,7 km garumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies 72 ciema iedzīvotājiem. Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu 15 Preiļu pagasta apdzīvotu vietu „Vaivodi”, „Moskvina”, „Noviki” iedzīvotājiem, šogad AS „Sadales tīkls” veiks vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju izbūvi izolētu vadu izpildījumā 0,7 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 4,6 km garumā un 2 transformatoru apakšstaciju izbūvi. Elektrotīkla rekonstrukcija plānota arī Preiļu pagasta „Jaunsaimniekos”, kur AS „Sadales tīkls” veiks vidējā sprieguma 20kV kabeļu līnijas izbūvi 0,6 km garumā, paaugstinot piegādātās elektroenerģijas drošumu un kvalitāti Preiļu iedzīvotājiem un ievērojami samazinot elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku elektrotīkla bojājumu gadījumos. Arī Preiļu pagasta apdzīvotā vietā „Sanauža” un „Lielie Pupāji” AS „Sadales tīkls” veiks nozīmīgus elektroapgādes drošuma uzlabošanas darbus. Realizējot projektu, tiks veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas atjaunošana 1,3 km garumā un zemsprieguma 0,4kV kabeļu līniju izbūve 1 km garumā. Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies 44 AS „Sadales tīkls” klientiem.

Līvānu novadā AS „Sadales tīkls” īstenos 7 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 320 tūkst. eiro. Šogad elektroapgādes kvalitātes un uzlabošanas darbi tiks veikti Līvānu novada Turku, Sutru, Jersikas, Sīļukalna un Rožupes pagastā. Līvānu novada Jersikas pagastā šogad AS „Sadales tīkls” veiks zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla rekonstrukciju un gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līniju 1,3 km garumā un izbūvēs jaunu transformatoru apakšstaciju, paaugstinot elektroapgādes kvalitāti un drošumu 12 apdzīvotas vietas „Upenieki” iedzīvotājiem. Nozīmīgi darbi iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai tiks veikti Turku pagastā, kur AS „Sadales tīkls” realizēs 3 investīciju projektus. Projektu ietvaros tiks veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 7,2 km garumā un 2 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve, paaugstinot piegādātās elektroenerģijas kvalitāti 33 apdzīvotu vietu „Zepi”, „Jaunā muiža” un „Peisenieki” iedzīvotājiem. Sutru pagasta centrā AS „Sadales tīkls” plāno veikt zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju un pārbūvi par kabeļu līnijām 6,8 km garumā. Pēc darbu pabeigšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte būtiski paaugstināsies 62 pagasta iedzīvotājiem. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu 11 lietotājiem Sīļukalna pagasta „Kalniniekos”, AS „Sadales tīkls” plāno veikt 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līnijām 4,6 km garumā un izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju, bet Rožupes pagasta apdzīvotā vietā „Kalvāni” plānots veikt 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 2,8 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu 23 klientiem.
AS „Sadales tīkls” Aglonas novadā šogad plāno realizēt 5 elektroapgādes tīkla uzlabošanas projektus, darbos ieguldot 428 tūkst. eiro. Nozīmīgi darbi elektroapgādes drošuma paaugstināšanai tiks veikti Aglonas pagasta apdzīvotā vietā „Gūteņi”, kur esošā vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 2,3 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām plānota 3,3 km garumā un darbu laikā tiks izbūvētas 2 jaunas transformatoru apakšstacijas. Zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla rekonstrukcija turpinās Aglonas pagasta apdzīvotā vietā „Rutuļi”, kur šogad AS „Sadales tīkls” veiks gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 3,8 km garumā un darbu laikā izbūvēs jaunu transformatoru apakšstaciju. Arī „Voguļu” ciemā plānots veikt zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukciju un pārbūvi par kabeļu līniju 3,5 km garumā un izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju. Kastuļinas pagastā šogad plānots veikt vidējā sprieguma 20kV sadales punkta rekonstrukciju un elektrotīklā izbūvēt attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kas ļaus AS „Sadales tīkls” ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos. Kopumā Aglonas un Kastuļinas pagastā AS „Sadales tīkls” plāno veikt vidējā sprieguma 20kV elektrotīkla rekonstrukciju 6,8 km garumā, 0,4kV kabeļu līniju izbūvi 14 km garumā, kas ievērojami paaugstinās elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 120 Aglonas novada iedzīvotājiem.
Riebiņu novadā šogad AS „Sadales tīkls” realizēs 3 investīciju projektus, darbos ieguldot 98 tūkst. eiro. Rušonas pagastā tiks veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līnijām 4,2 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcija plānota arī Silajāņu un Galēnu pagastā un kopumā elektroapgādes kvalitāte paaugstināsies 58 „Pokšāni”, „Nalobņa”, „Maltas Trūpi” un „Soboļevka” ciemu iedzīvotājiem.
Vārkavas novada Upmalas pagasta centrā AS „Sadales tīkls” šogad veiks zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 2 km garumā, darbos ieguldot 30 tūkst. eiro un paaugstinot elektroapgādes drošumu 11 ciema iedzīvotājiem.
Šogad AS „Sadales tīkls” kopumā visā Latvijā plāno atjaunot 877 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve zemē ieraktās kabeļu līnijās plānota 209 km garumā, 823 km zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 554 transformatoru apakšstacijas, bet elektrolīniju trases visā Latvijā plānots attīrīt 4 444 km garumā.
Lai sniegtu informāciju par šā gada lielākajiem AS „Sadales tīkls” investīciju projektiem, uzņēmuma mājas lapā www.sadalestikls.lv ir publicēta karte, kura attēlo informāciju par lielākajiem elektrotīkla attīstības projektiem 2015.gadā. Investīciju karte ilustrē lielākos projektus Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, Rīgas reģionā un Rīgā.
Saite uz AS „Sadales tīkls” investīciju karti:  http://sadalestikls.lv/lat/aktualitates/investicijas/investiciju_karte_presei/

Informāciju iesniedza: Tatjana Smirnova, AS „Sadales tīkls” Komunikācijas speciāliste. Tālr. 67728823, tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv