Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AS “Latvijas valsts meži” atjauno Upursalas dabas taku

Upursala (Kalnu sala) atrodas dabas parka “Cirīšu ezers” lieguma zonā. Upursala ir aizsargājama jau kopš 1931. gada. Tā ir lielākā no ezera salām un aizņem 16 ha lielu platību.

Upursala atrodas AS „Latvijas valsts meži” īpašumā. Tajā ir izveidota 1.8 km gara izziņas dabas taka ar pieturvietām, kurās var uzzināt informāciju par šeit augošajiem kokiem un aizsargājamajiem augiem, kā arī uz salas mītošajiem dzīvniekiem un putniem. Upursalā ir konstatētas retas augu sugas – spilvainais ancītis un zaļā divzobe. Viens no dzīvniekiem, kas dzīvo uz salas ir bebrs. Par tā eksistenci liecina nogāztie koki.

Šogad AS „Latvijas valsts meži” ir atjaunojusi Upursalas dabas takas infrastruktūru. Atjaunošanas darbi tika veikti divos posmos, tika atjaunoti stendi, gājēju laipas, skatu laukumi, uzstādīti vairāki atpūtas soli un atkritumu kastes. Upursala tiek apmeklēta gan organizētās grupās, gan individuāli. Ik sezonu uz salu brauc ap 1000 apmeklētāju, bet cerams, ka interese par dabas izzināšu pieaugs un apmeklētāju skaits būs lielāks. Uz salu var nokļūt ar laivu var motorizētu plostu.

Aicinām tūristus, izvēloties videi draudzīgu ceļošanu, atstāt iespēju arī nākamajām paaudzēm baudīt unikālus mirkļus dabā: būt saudzīgiem pret dabu un ievērot dabas lieguma noteikumus. Daži zaļie padomi: respektēt noteikumus un citu tiesības, neatstāt savas klātbūtnes apliecinājumus, staigāt pa takām vai laipām, lai neizmīdītu apkārtni (lakstaugus, ķērpjus, sūnas), pārvietoties dabā klusu, lai netraucētu savvaļas dzīvniekus, atkritumus mest tikai tiem paredzētajās urnās un no apmeklētās vietas aiznest  sev līdzi tikai fotogrāfijas un iespaidus! Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas fotogrāfijas.

Informāciju un foto iesniedza: Liene Baškatova, Aglonas novada domes tūrisma informācijas konsultante

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv