Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AS “Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādes tīklu Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Līvānu un Vārkavas novadā

 Lai nodrošinātu klientus ar nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, uzņēmums AS „Sadales tīkls” Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Līvānu un Vārkavas novadā 2014. gadā plāno realizēt 22 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 2,2 miljonus eiro.

Lai paaugstinātu piegādātās elektroenerģijas kvalitāti Preiļu novada iedzīvotājiem, 2014.gadā AS „Sadales tīkls” divos investīciju projektos plāno ieguldīt vairāk nekā 85 tūkst. eiro. Šogad Preiļos AS „Sadales tīkls” veiks zemsprieguma 0,4 kV(kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukciju. Projekta ietvaros gaisvadu elektrolīnija 2,8 km garumā tiks pārbūvēta par kabeļu līnijām, uzlabojot elektroapgādes kvalitāti A.Upīša, Lāčplēša un Celtnieku ielas iedzīvotājiem.
Nozīmīgi darbi elektroapgādes tīklā tiks veikti Aglonas novadā, kur elektroapgādes tīkla attīstībai tiks realizēti 5 investīciju projekti, investīcijās ieguldot vairāk nekā 630 tūkst. eiro. Aglonas ciemā zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta kabeļu līnijās 4,6 km garumā, būtiski uzlabojot piegādātās elektroenerģijas kvalitāti A.Broka, Kalna, Jaudzemu un Aglonas ielas lietotājiem. Aglonas novada Aglonas pagastā tiks veikta vidējā sprieguma 20 kVgaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija 6,8 km garumā. Darbu ietvaros tiks izbūvētas 4 jaunas transformatora apakšstacijas un0,4 kV kabeļu līnijas 7 km garumā, nodrošinot kvalitatīvu elektroenerģiju 21 pagasta iedzīvotājam. Aglonas novadā turpināsies 2012. gadā uzsāktā 20 kVgaisvadu līnijas rekonstrukcija, kas Aglonas ciematam nodrošinās rezerves elektroenerģijas piegādi no Dagdas puses pienākošās elektrolīnijas.AS „Sadales tīkls” Austrumu Kapitālieguldījumu daļas vadītājs Jurijs Mitrofanovs atzīst: „Rezerves elektroapgādes nodrošināšana ir ļoti nozīmīga plaši apdzīvotās vietās. Elektrotīkla bojājumu gadījumos ciema iedzīvotāji neizjūt elektroenerģijas piegādes pārtraukumus, jo elektroenerģiju iespējams nodrošināt, veicot pārslēgumus elektrotīklā. Rezerves elektroapgāde būtiski samazina elektroenerģijas piegādes traucējumus, kas Aglonas novadā visbiežāk rodas spēcīgā vēja ietekmē, uz līnijas uzkrītot kokiem vai ieķeroties koku zariem”.
Lai paaugstinātu elektroenerģijas kvalitāti un drošumu Riebiņu novadā,  AS „Sadales tīkls” novadā īstenos 8 elektroapgādes tīkla attīstības projektus, ieguldot vairāk nekā 800 tūkst. eiro. Riebiņu novadā tiks veikta vidējā sprieguma 20 kVgaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija 7,3 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve kabeļu līnijās 20 km garumā un  6 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Nozīmīgi darbi elektroapgādes drošuma paaugstināšanā tiks veikti Riebiņu novada  Stabulnieku un Gailīšu ciemā, kur elektropārvades līniju rekonstrukcijas ietvaros tiks veikta 20 kVelektrolīnijās pārbūve 1 km garumā, 3 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve un 11,5 km zemsprieguma kabeļu līniju izbūve.
Šogad Līvānu novadā AS „Sadales tīkls” realizēs 4 elektroapgādes tīkla uzlabošanas  projektus, investīcijās ieguldot vairāk nekā 500 tūkst. eiro. Līvānu novada Rožupes ciemā ir paredzēta Upes, Liepu un Bērzu ielā esošās 0,4 kVgaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija, izbūvējot jaunas zemsprieguma kabeļu līnijas 6,5 km garumā. Papildus elektroapgādes tīkla rekonstrukcijai Rožupes pagastā, AS „Sadales tīkls” Līvānu novadā izbūvēs 3 jaunas transformatoru apakšstacijas un 11 km zemsprieguma kabeļu līnijas, paaugstinot piegādātās elektroenerģijas kvalitāti un drošumu 33 lietotājiem.
Vārkavas novadā elektroapgādes kvalitātes un drošuma paaugstināšanai AS „Sadales tīkls” šogad realizēs 3 investīciju projektus, ieguldot vairāk nekā 250 tūkst.eiro. Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu pagastātiks rekonstruētas vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnijas 5 km garumā. Darbu laikā paredzēts izbūvēt 3 jaunas transformatoru apakšstacijas un zemsprieguma gaisvadu līnijas pārbūvēt kabeļu līnijās 4,2 km garumā. Rekonstrukcijas darbi paaugstinās piegādātās elektroenerģijas kvalitāti visiem novada iedzīvotājiem.
AS „Sadales tīkls” 2014. gadā kopumā visā Latvijā plāno atjaunot 581 km vidējā sprieguma līnijas, 1076 km zemsprieguma līnijas, kā arī veikt rekonstrukciju vai no jauna izbūvēt 480 transformatoru apakšstacijas. Kabeļu guldīšanas programmas ietvaros, vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve kabeļu līnijās plānota 203 km garumā. 2013. gadā kopumā visā Latvijā tika atjaunotas 431 km vidējā sprieguma līnijas, 931 km zemsprieguma līnijas, kā arī rekonstruētas un izbūvētas 577 transformatoru apakšstacijas. Gaisvadu vidējā sprieguma elektrolīnijas pret kabeļlīnijām tika pārbūvētas  162 km garumā.
Lai sniegtu informāciju par šā gada lielākajiem AS “Sadales tīkls” investīciju projektiem, uzņēmuma mājas lapā www.sadalestikls.lv ir publicēta karte, kura attēlo informāciju par lielākajiem elektrotīkla attīstības projektiem 2014.gadā. Investīciju karte ilustrē lielākos projektus Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, Rīgas reģionā un Rīgā.
Saite uz AS „Sadales tīkls” investīciju karti:
http://sadalestikls.lv/lat/aktualitates/investicijas/investiciju_karte_presei/

Pēc AS “Sadales tīkls” Komunikācijas speciālistes Tatjanas Smirnovas informācijas

sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv