Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atbalsta pakas vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem

 Ir atsākta Eiropas Atbalsta fonda darbības programma „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām”. Pārtikas preču komplektā 2015. gadā iekļautas šādas pārtikas preces šādā daudzumā:
pilnpiena pulveris – 0,4 kg; auzu pārslas – 0,5 kg; griķi – 0,4 kg; manna – 0,5 kg; rīsi – 0,4 kg; makaroni – 1 kg; kviešu milti (augstākā labuma) – 0,5 kg; rapšu eļļa – 0,5 l; cukurs – 0,25 kg; sautēta cūkgaļa – 0,25 kg.
Ministru kabineta noteikumi Nr.727 „Darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” nosaka personas, kurām ir tiesības uz pārtikas un pamata materiālās palīdzības saņemšanu un dalību papildpasākumos.
Atbalsta komplektus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonds) ietvaros var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:
1. izziņu par atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam,
2. izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.
Atbalsta komplektu katrai personai var izsniegt tikai par tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi).

Aglonas novadā pārtikas preču komplektu izdalīšana sāksies no 5. maija.
Higiēnas un saimniecības preču komplektu izsniegšana sāksies jūnijā.
Vasarā sāksies arī individuālo mācību piederumu komplektu vai skolas somu izsniegšana.

Atbalsta komplektu izsniegšanas vietas:

Grāveru pagasta pārvalde, adrese: Ezeru ielā 21, Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, tālr. 65629718
Kastuļinas pagasta pārvalde, adrese: Ilzas ielā 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, tālr. 26374319
Šķeltovas pagasta pārvalde, adrese: Daugavpils ielā 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, tālr. 65600826
Aglonas novada Sociālas dienests, adrese: Jaunciema ielā 35, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, tālr. 29403536.

Informāciju iesniedza: Ārija Perševica, Aglonas novada pašvaldības  Sociālā dienesta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv